מכרזים

תאגיד מי שבע מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי התאגיד, לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים, הינם הרכוש הבלעדי של התאגיד וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר התאגיד.

ספק יחיד

סטטוס פתוח

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - סיסטמטיקס טכנולוגיות בע"מ

  • מועד אחרון להגשה: 18.12.2023
  • שעה: 16:00
PDF
חוות דעת ספק יחיד - סיסטמטיקס טכנולוגיות בע"מ
לצפיה במסמך
PDF
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד סיסטמטיקס טכנולוגיות בע"מ
לצפיה במסמך
PDF
אישור של חברת ESRI - סיסטמטיקס טכנולוגיות בע"מ
לצפיה במסמך

הזמנה להירשם למאגרי התאגיד לשנת 2024

סטטוס פתוח

הזמנה להירשם למאגרי התאגיד לשנת 2024

  • מועד אחרון להגשה: 12.12.2023
  • שעה: 10:00

הזמנה להירשם למאגרי התאגיד לשנת 2024

תאגיד מי שבע מזמין בזאת מציעים להיכלל במאגרים הבאים:

  1. מאגר מנהלי פרויקטים/מפקחים
  2. מאגר לאספקת שירותי תכנון        
  3. מאגר לאספקת שירותי ייעוץ וליווי כלכליים וחשבונאים ויועצי שכר
  4. מאגר לאספקת שירותי ייעוץ וליווי הנדסי

בקשות להיכלל במאגר יש לשלוח באמצעות דוא"ל rechesh@mey7.co.il, או במסירה ידנית במח' רכש התקשרויות ומכרזים לתאגיד מי שבע לכתובת: רחה פריאר 9 מגדלי M – TOWER קומה 20.

מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה לא יאוחר מיום שלישי ה–12.12.2023 בשעה 10:00, לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת רכש והתקשרויות בטלפון 08-9524453/08-9524424 .

 

                                                                                                                 בברכה,

                                                                                                            תאגיד מי שבע

 

 

לשאלות והבהרות

בנושא מכרזי קבלנים ונותני שירות

ניתן לפנות למנהלת מחלקת רכש, התקשרויות ומכרזים בתאגיד:
טלפון: 08-9524424
טלפקס: 08-9524421
דוא”ל: dafna@mey7.co.il

רחוב רחה פריאר 9, בניין M-tower, באר שבע,
ת”ד 5100, מיקוד 8489442