חברי הדירקטוריון

מר מוטי בן יהודה - יו"ר

חבר מועצת עיריית באר שבע

ד"ר אינה לויצקי - דח"צ

חברת סגל אקדמי במכללת סמי שמעון, חוקרת באונ' BGU

גב' עינב חכמון - דח"צ

עו"ד

מר ניר גורליצקי

מנהל אגף משאבי אנוש,
עיריית באר שבע

גב' קרנית קלומיטי

מנהלת תחום תכנון, מעקב ובקרה, אגף איכות הסביבה,
עיריית באר שבע

מר עומר ליבוביץ

סגן מנהל אגף לרישוי ופיקוח על הבניה,
עיריית באר שבע

גב' גלית בננו-אסדו - דח"צ

עו"ד

מר דורון כהן - רו"ח

מבקר התאגיד

מר עקיבא זינגר - רו"ח

רו"ח התאגיד

משרד עו"ד עופר שפיר ושות'

ייעוץ משפטי - עו"ד יוגב מינס