מי שבע בקהילה

תאגיד "מי שבע" מרגיש כחלק מהקהילה, ומחויב אליה ברמת השירותים אותם הוא מספק וברמת היותו ארגון עם ראייה סביבתית רחבה.

כחלק מהתפיסה הניהולית בתאגיד, לפיה אנו משקיעים בחזרה בסביבה שבתוכה אנו פועלים, מידי שנה אנו מובילים מספר פרויקטים ופעילויות למען הקהילה.

במסגרת זו, הוחלט על הגברת הפעילות בתחום החינוך וההסברה בקרב הילדים והנוער, תושבי באר שבע ואופקים, זאת כחלק מחזון התאגיד לבסס עשייה כעוגן קהילתי וחינוכי בתחום המים והקיימות בקרב דור העתיד של הנגב.