מכון לטיהור שפכים (מט"ש)

מכון טיהור שפכים (מט"ש) ממוקם בסמיכות לשדה תימן והינו בתחום השיפוט של המועצה האזורית מרחבים.
המכון פועל משנת 2002 ומטהר כ-47,000 מ"ק של שפכים ביום המגיעים מבאר שבע, אופקים, תל שבע, שגב שלום, משמר הנגב ואשל הנשיא.

בכניסה למכון השפכים עוברים תהליך ראשוני של ניקוי ממגבונים, פסולת וגרוסת. לאחריו, מבוצע השלב השני לניקוי וטיהור השפכים באמצעות טיפול ביולוגי.

במט"ש, מבוצע שלב טיהור הקולחין לרמה שניונית. השפכים עוברים תהליך ביולוגי בשיטת בוצה משופעלת, אשר בסופו מתאפשרת העברתם אל חברת "קולחי הנגב", שם מתבצע טיהור שלישוני, המאפשר את השבתם להשקיה חקלאית וגינון עירוני.

תמונות מהמכון לטיהור שפכים

המכון לטיהור שפכים

המכון לטיהור שפכים

המכון לטיהור שפכים

המכון לטיהור שפכים

המכון לטיהור שפכים

המכון לטיהור שפכים