אגפי התאגיד

אגף שירות לקוחות

שיפור מתמיד באיכות השירות לצרכן היא אחת ממטרותיו המרכזיות של התאגיד. לפיכך, הגישה העומדת במרכז התפיסה הארגונית הינה כי "הלקוח במרכז".

כאשר האחריות ליישום המדיניות על פי רוח זו היא של אגף שירות הלקוחות האמון על קידום ושיפור מתמיד של תהליכים ובקרות בתחומים הבאים:

שירות לקוחות - העצמת איכות השירות לתושבים באמצעות המשך הטמעת שירותים טכנולוגיים חדשניים ושמירה על רמת זמני ההמתנה ואיכות המענה המקצועי לתושבים במרכזי שירות הלקוחות ובמוקד הטלפוני, כל זאת לצד שיפור תהליכים והעצמת בקרת התהליכים בארגון.

פניות ציבור - השירות לתושב הינו האלמנט המרכזי בעשייה של יחידת פניות הציבור. תפיסה זו, מעמידה את צרכני התאגיד במרכז מתוך הבנת צרכי הלקוח ורצון לספק שירות איכותי תוך הקפדה על שקיפות ומקצועיות. לצד זה מקדמת יחידת פניות הציבור ממשקים בין הצרכן לתאגיד וכן ממשקי עבודה רציפים למול גורמי חוץ ככל ונדרש.

איכות - קידום והטמעת תחום האיכות בתאגיד בכל תחומי הפעילות בהתאם לדרישות כלל התקנים שהובילו את התאגיד לקבלת תעודת "תו היהלום" המעידה על התאמת מערכות ניהול של התאגיד לאמות מידה של איכות ברמה גבוהה ע"פ דרישת מכון התקנים הישראלי.

דוברות והסברה - ניהול תחום הדוברות ויחסי הציבור, בדגש על העמקת השימוש ברשתות החברתיות ככלי מרכזי לקידום המסרים והמידע החיוני לתושבים.

בעלי תפקידים מרכזיים:

סמנכ"לית שירות לקוחות וגביה: תמר טל
ממונת פניות ציבור וחוק חופש המידע: סיון נבו
מנהלת מחלקת בקרת שירות, גביה ואכיפה: רוויטל ממן
מזכירת אגף: יפית סנקר

לפניות בנושאי שירות ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:
מוקד טלפוני : 1-800-071-562 / *6512
לטפסים מקוונים וביצוע פעולות לחצו כאן
ליצירת קשר לחצו כאן

דרכי יצירת קשר:

טלפון: 08-9524411
פקס: 08-6599911
דוא"ל: cs@mey7.co.il

אגף כספים

אגף הכספים אמון על ניהול כספי התאגיד באופן תקין ויעיל, הבטחת זמינות המשאבים הכספיים הנדרשים לפעילותו ושמירה על העצמאות הכלכלית של התאגיד.

בין תפקידיו המרכזיים:
אחריות על תכנון תקציב ופעילות החברה וכן מעקב אחר ביצועו
תיאום התחום הכספי של התאגיד מול העיריות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים
אחריות כוללת על תחום הרכש, המכרזים וההתקשרויות
בטחת פעילות תקינה של תחום הלוגיסטיקה, האחזקה, התביעות והביטוחים
הכנת דוחות כספיים

בעלי תפקידים מרכזיים:

מנהלת אגף כספים: רו"ח הילה אבן
מנהלת מחלקת רכש, התקשרויות ומכרזים: דפנה עטיה
מנהלת חשבונות ראשית: דגנית אליהו
אחראית לוגיסטיקה ותביעות: צביה אברג'ל
מזכירת האגף: מורן פרטוש

דרכי יצירת קשר:

טלפון: 08-9524473
פקס: 08-6599973
דוא"ל: cfo@mey7.co.il

אגף הנדסה

אגף הנדסה אחראי על הפרויקטים לשיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב בערים באר-שבע ואופקים ועל פיתוח התשתיות בשכונות החדשות המוקמות ברחבי הערים.

אגף ההנדסה אחראי על יישום תכניות האב למים ולביוב, שאושרו על ידי כלל הגורמים הרגולטורים והסטטוטוריים, וכן ליישום תכניות שדרוג ופיתוח רב-שנתיות של תשתיות מים וביוב כאשר מתוך תכניות אלה נגזרות תכניות העבודה השנתיות.

מאז הקמת התאגיד הושקעו מאות מיליוני שקלים בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים כולל מענה לפיתוח במסגרת הסכמי גג.

כלל העבודות שפורטו לעיל מבטיחות אספקת מים באמינות ובאיכות הנדרשת לכלל הצרכנים וכן הולכה וסילוק השפכים בצורה יעילה בהתאם לתוכנית אב לביוב עד 2050.

האגף אמון על תכנון הפרויקטים העתידיים לטווח קצר, בינוני וארוך כולל תשתיות על, הכנה ואישור תכנית אב למים וביוב, בדיקה ואישור חשבונות מקבלנים, פיקוח, אחריות על עמידה בלו"ז, סיורי שטח וביקורות פתע, מסירת תשתיות לידי אגף תפעול, כתיבת דו"חות לרשות המים ולדירקטוריון ותיאום עבודות מול גורמי חוץ ציבוריים (נתג"ז, מקורות וכו').

בעלי תפקידים מרכזיים:

מנהל אגף הנדסה: יקיר הרוש
מהנדס מים ותשתיות ביוב: גנאדי קסלמן
מנהלת מחלקת רישוי, דמי הקמה ובקרה תקציבית: אולגה גרשברג
מנהלת מחלקת פחת מים וצרכנות: ענבל טהר
מזכירת האגף: אוסנת שלי

דרכי יצירת קשר:

טלפון: 08-9524460
פקס: 08-6599960
דוא"ל: chief_eng@mey7.co.il

אגף תפעול

אגף התפעול אחראי על אחזקת רשת המים והביוב העירונית, מתן מענה למפגעי מים ותיקונם תוך וידוא אודות עמידה בסטנדרטים ובהתאם לאמות המידה לשירות.

אגף התפעול פועל ב-2 מישורים מרכזיים:
תחזוקת שבר - מתן מענה לכלל הפניות אודות מפגעי מים וביוב ברשת העירונית. בתוך כך מתן מענה 24/7, תוך עמידה בSLA ומתן פתרונות מידיים לאי אספקה סדירה של מים לבתי התושבים.

טיפול מנע - התאגיד מכין ומבצע תכנית שנתית לטיפול מניעתי במערכות המים והביוב העירוניות. דבר המתבטא בשטיפה וניקיון של קווי ההולכה ושוחות הביוב, החלפת קווי מים עירוניים כאשר מזוהה עלייה בהיקף הפיצוצים בקווים אלו, שדרוג קווי אסבסט לקווי PEX, הדברה של שוחות ביוב עירוניות על פי תוכנית עבודה שנתית, אפיון וטיוב נתוני המערכת תוך כדי השלמת שוחות חסרות החלפת מגופים תקולים וסידור מערכות המדידה.

בעלי תפקידים מרכזיים:

מ"מ מנהל אגף תפעול: אורלי דנילוביץ'
מנהל חירום וביטחון מים, איכות מים ושפכי תעשייה: לירן סולטן
מזכירת האגף: מישל גולסט

דרכי יצירת קשר:

טלפון: 08-9524421
פקס: 08-6599921
דוא"ל: coo@mey7.co.il

הנהלה

ההנהלה אחראית על ניהול כללי וכלכלי של התאגיד ע"פ מדיניות הדירקטוריון והעומד בראשו, וזאת בהתאם לנהלי התאגיד, לחוקים ולתקנות החלים עליו ועל תחומי פעילותו.

בין תפקידיה המרכזיים: גיבוש תכניות אסטרטגיות, גיוס משאבים חומריים ואנושיים, הפעלתם והבטחת ניצולם ביעילות וכלכליות, קביעת יעדים לפעילות התאגיד וכן ניהול כוח האדם, השקעה ופיתוח ההון האנושי.

בעלי תפקידים מרכזיים:

מנכ"ל התאגיד: אינג' מריו לובטקין
מנהלת מחלקת תכנון אסטרטגי: אודליה פרנס
מנהל הסכמי גג: אבי קוריאל
מנהלת משאבי אנוש: טל סויד
מנהל מערכות מידע: רומן אולייניק
ממונה בטיחות וביטחון מבנים: דוד שלוש
מזכירת לשכת מנכ"ל: ורד מונסונגו

דרכי יצירת קשר:

טלפון: 08-9524400
פקס: 08-6599901
דוא"ל: ceo@mey7.co.il