מפרטי מערכות מדידת מים

PDFקוטר מערכת ''1 - קוטר מד מים ''1
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''1 - קוטר מד מים ''3-4
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''2 - קוטר מד מים ''1
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''2 - קוטר מד מים ''2 מזח ''2 - להשקייה לא לשתייה
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''4 - קוטר מד מים ''3 - ללא מערכת מתזים - לא לתעשיה ואלחוזר ''3 בקו צריכה
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''4 - קוטר מד מים ''3 - עם מערכת מתזים - לא לתעשיה (עם מזח ''2 בקו צריכה עם מד יחיד)
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''4 - קוטר מד מים ''3 - עם מערכת מתזים - לא לתעשיה ואלחוזר ''2
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''4 - קוטר מד מים ''3 (עם מזח ''2 בקו צריכה) לתעשייה ומוסדות ציבור עם 2 מדי מים
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''4 - קוטר מד מים ''3 עם מערכת מתזים - לא לתעשיה ואלחוזר ''3
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''4 - קוטר מד מים ''4 - עם מערכת מתזים - לא לתעשיה
להמשך צפייה
PDFקוטר מערכת ''4 - קוטר מד מים ''4 (עם מזח ''2 בקו צריכה) לתעשייה עם 2 מדי מים
להמשך צפייה