הסבר על הודעת חוב

בהתאם להוראות סעיף 13 ב-2 לחוק להגנת הצרכן תשמ"א – 1981.

חלה חובה על התאגיד במתן הודעה לצרכניו בדבר יתרות חוב הקיימות ברישומי התאגיד שטרם סודרו.

להלן דוגמא להודעת חוב לצרכן:

הודעת חוב
דוגמה להודעת חוב לצרכן