חשבון המים

אופן עריכת החשבון התקופתי

במערכות התאגיד העיר באר שבע מחולקת ל- 4 אזורים ואזור נוסף לצרכני תעשייה גדולים. העיר אופקים מוגדרת כאזור אחד.

כל אזור נקרא מידי תקופה (56-64 ימים בממוצע) ומוני המים של אזור צרכני התעשייה הגדולים נקראים מידי חודש.

תהליך הפקת החשבון לכל אזור ותקופה מתחיל בשלב קריאות המונים בשטח, הנתונים מועברים למערכת התאגיד באופן ממוחשב, מבוצע תהליך לוגית (עיבוד ובדיקת הנתונים) ולבסוף הפקת השובר (חישוב הצריכות והתעריפים, יצירת חיובים וספחים, הדפסה והפצה).

צריכת המים מחושבת בתעריפים הקבועים ע"פ חוק (מגורים: תעריף בסיסי להקצבת המים לפי מס' הנפשות המעודכנים בנכס, תעריף גבוה לצריכת מים מעבר להקצבה. עסקים- תעריף קבוע).

חשבונות המים נשלחים לכלל הצרכנים (לכל אזור) מידי חודשיים עם מועד לתשלום של לפחות 18 ימים.

 

הספח התקופתי

תושבים יקרים,
אנו ממשיכים לשפר ולשדרג השירות לתושב, לשם כך יצרנו את ספח התשלום החדש שהותאם ועוצב לנוחיותכם על מנת לפשט, ככל הניתן, את קריאת חשבון המים.

לנוחיותכם, מצורף סרטון הסברה המסביר בקלות ובפשטות את כל מה שצריך לדעת אודות ספח התשלום

חשבון מים וביוב תקופתי - לדוגמה

מרכיבי הספח

1. פרטי הלקוח, הנכס והחשבון

כתובת הנכס - הנכס שעליו מבוסס השובר לתשלום.

מספר הנכס - מציין את מספרו של הנכס, כמופיע בנתוני התאגיד.

מספר כרטיס מים - בכרטיס המים נרשמים נתוני צריכת המים התקופתית.

מספר לקוח/משלם - המספר שמייצג את המשלם, הלקוח (תעודת זהות), החברה (מספר ח.פ) שחשבון המים רשום על שמם.

מספר מסלקה - מספר זה מזהה את השובר הרלוונטי לתשלום במערכת.

מהות שימוש  - התעריף ללקוח נקבע בהתאם למהות השימוש בנכס, כגון: מגורים, עסקים, בנייה וכדומה.

מספר נפשות - מספר הנפשות המתגוררות בנכס. הקצבת המים מבוססת על מספר הנפשות בנכס.

2. תמצית חשבון

תקופת חשבון - כל תקופה הינה כ-56-64 יום בממוצע . קיימות 6 תקופות חיוב בשנה

כמות המים לחיוב - סך צריכת המים שנמדדה בתקופת החשבון.

3. ההודעות שלך - הודעות אישיות ועדכונים שוטפים לתקופת החשבון.

4. גרף צריכה במ"ק - גרף המתאר את צריכות המים במהלך השנה החולפת.

5. נתוני קריאה וצריכת מים - כמות המים שנמדדה במד הפרטי בתקופת החשבון/כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בתקופת החשבון

6. נתוני צריכה לחיוב במ"ק 

צריכה פרטית - צריכת המים הנמדדת במד המים הפרטי.

הפרשי מדידה - צריכת המים המשותפת לכלל דיירי הבניין. חישוב הפרשי המדידה נעשה על ידי הפחתת סך כמות המים הנמדדת במדים הפרטיים מכמות הצריכה שמופיעה במד הראשי. הפרש זה מחולק במספר יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הפרטית.

7. כמה משלמים לתקופת החשבון - פירוט אופן חישוב החשבון הינו בהתאם לתעריפים שנקבעו ע"י רשות המים לכלל הצרכנים. לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר רשות המים –  www.water.gov.il.

8. סיכום חיובים וזיכויים לחשבון - תמצית נתוני חיובים/זיכויים בתקופת החשבון וציון תאריך אחרון לתשלום.

9. הודעת זיכוי - הספח התחתון של החשבון התקופתי, נועד ללקוחות המשלמים באמצעות בנק/ בנק הדואר או באמצעות קוד QR. ספח זה הוא הקבלה הנשלחת לתאגיד בגין ביצוע התשלום.

 

להלן הסבר אודות החשבון התקופתי, בתחתית העמוד מופיע קובץ מונגש

גב ספח לתשלום

גב השובר של חשבון המים התקופתי

למידע בנושא שובר חשבון המים התקופתי הקודם - לחצו כאן