הסכמי גג

מהם הסכמי הגג?

רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ומשרד הבינוי חותמים עם רשויות מקומיות על הסכמי גג, המבטיחים את מחויבות המדינה, משרדי הממשלה והרשות המקומית עוד בטרם הקמת המתחמים החדשים, ואת התגייסות הרשות המקומית להוצאת היתרי בנייה בזמן קצוב ומהיר ממועד הגשת הבקשה.

יתרונות הסכמי הגג

  • הבטחה למתן היתרי בנייה מול היזמים, תוך זמן קצר וקצוב.
  • פיתוח המתחמים החדשים והקמתם תוך זמן קצר.
  • הבטחה ללוח זמנים מדויק לשיווק ולקידום כל שלב בפרויקט.
  • הבטחת גיבוי ממשלתי לרשות המקומית לטובת הקמת שכונות בנות אלפי יחידות דיור.
  • הבטחה ששיווק הקרקעות יהפוך, בתוך זמן קצר יחסית, לשכונות מגורים הנהנות מתשתיות מפותחות, מוסדות חינוך, פארקים ונגישות תחבורתית.

מרכיבי הפיתוח הנדרשים

  1. תשתיות העל - תשתיות הנדרשות לתוכנית כולה, לרבות דרכים ראשיות, מחלפים, מערכות מים וניקוז, מערכות ביוב אזוריות, תיעול, תחנות שאיבה ועוד.
  2. תשתיות צמודות – עבודות פיתוח הקשורות ישירות לפיתוח השטחים במסגרת תוכניות בניין עיר, לרבות מגרשים ציבוריים בתחום התוכנית, סלילת כבישים, מדרכות ושבילים, התקנה וחיבור של קווי ביוב למערכת האזורית, ניקוז ותיעול מים, קווי תאורה ופיתוח סביבתי משלים.
  3. מבני ציבור חובה – מוסדות החינוך על כל סוגיהם ולפי אוכלוסיית היעד שלהם ע"פ תקני משרד החינוך.
  4. מוסדות ציבור – מוסדות למתן שירותים קהילתיים – ציבוריים, כגון: מעונות יום, מתנ"סים, בתי כנסת ומקוואות.

במידה ושיווק המתחמים במסגרת הסכמי הגג יצליח, מובטח כי בעת האכלוס יהיו התשתיות והמבנים מוכנים לשימוש הציבור.

הסכמי גג - באר שבע

הסכמי הגג בב"ש נחתמו בתאריך 6.10.15 בין רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי ומשרד האוצר.
במסגרת ההסכם מתוכננות הקמה ופיתוח של כ- 20,000 יח"ד.

הסכמי גג - אופקים

הסכם הגג באופקים נחתם בתאריך 21.02.17 בין הרשות חכ"ל (החברה הכלכלית) ורמ"י (רשות מקרקעי ישראל). במסגרת ההסכם מתוכננות הקמה ופיתוח של כ- 12,000 יח"ד.

על מנת שהתאגיד לא יהווה גורם מעכב או חוסם בנתיב הקריטי לקידום פרויקט זה, התאגיד מינה מנהל הסכמי גג מטעמו, אשר יהווה נציגות בכירה של התאגיד ורפרנט אל מול הרשויות המקומיות במסגרת הבניה המאסיבית שכבר החלה, ובין היתר, ינהל, יפקח ויתאם את כל הפעולות המנהליות והנדסיות הנדרשות לצורך הקמת התשתיות שבאחריות התאגיד, ועל ידי כך יבטיח את הצלחת הפרויקט.

מנהל הסכמי גג מטעם תאגיד מי שבע: אבי קוריאל
טלפון: 08-9524422
דוא"ל: avi@mey7.co.il
כתובת משרדי מנהל הסכמי הגג בבאר שבע: רחוב רחה פריאר 9, בניין M-tower, באר שבע.