מבנה ארגוני

 • מר מוטי בן יהודה

  יו"ר הדירקטוריון
 • אינג' מריו לובטקין

  מנכ"ל התאגיד
  • יועמ"ש
  • רו"ח
  • מבקר פנים
  • תכנון אסטרטגי, תיאום ובקרה
  • לשכת מנכ"ל
  • מנמ"ר
  • משאבי אנוש
  • בטיחות, ביטחון והג"א
  • גב' תמר טל

   סמנכ"לית שירות לקוחות וגביה
  • רו"ח הילה אבן

   מנהלת אגף כספים
  • מר יקיר הרוש

   מנהל אגף הנדסה
  • גב' אורלי דנילוביץ'

   מ"מ מנהל אגף תפעול
  • מר אבי קוריאל

   מנהל הסכמי הגג