מי אנחנו?

פרופיל התאגיד

מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב הוקם בשנת 2007 מכוח חוק תאגידי מים וביוב, ה'תשס"א – 2001 ופועל במסגרת רישיון ההפעלה שניתן לו על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב, המסדירה את פעילותו ומפקחת עליה מטעם מדינת ישראל. ייעוד התאגיד הינו אספקת מים, השבת ביוב וטיפול בהם ברמה גבוהה של איכות, אמינות, ויעילות תוך שמירה על בריאות הציבור ועל הסביבה, ועמידה בנורמות השירות הנדרשות.

התאגיד, הנמצא בבעלות מלאה של עיריות באר שבע (88%) ואופקים (12%), פועל כחברת תשתיות מתמחה האחראית על אספקת שירותי המים והביוב לכ- 105,000 צרכנים, מתוכם כ 95,000 משקי בית בערים באר שבע ואופקים, וכן, מספק שירותי ביוב לרשויות מקומיות ולגופים נוספים במרחב.

ממטרותיו המרכזיות של התאגיד: העצמת איכות ואמינות ממשקי השירות לצרכן ושיפור מתמיד של סביבות העבודה ומתן השירות, מתן מענה מיטבי לצרכי הפיתוח של הערים באר שבע ואופקים, הטמעת טכנולוגיות חדשות ומתקדמות לאורך כל שרשרת אספקת המים והשבת הביוב, שימור רמת פחת המים של התאגיד, לקיחת אחריות כוללת על כל שרשרת הטיפול בשפכים לרבות טיהורם עד לרמה שלישונית, והחשוב ביותר בימים אלה: שמירה על מבנה הבעלות הנוכחי של התאגיד, על אופיו, על היקף התקציבים והמשאבים המופנים לתושבי באר שבע ואופקים ועל רמת השירות לתושב.

מספר התושבים בערים באר שבע ואופקים עולה על רבע מיליון והתאגיד מטפל בכ- 700 ק"מ צנרת מים וכ- 700 ק"מ צנרת ביוב, מפעיל, מטפל ומתחזק מכון מתקדם לטיפול בשפכים, שישה מכוני שאיבת מים, 11 בריכות אגירה למים, מגדל מים, שלושה מכוני שאיבה לביוב, מספק בממוצע כ 64,000 מ"ק מים ליום ומטהר כ 45,000 מ"ק ביוב ליום.

מיום הקמתו השקיע התאגיד מאות מיליוני ₪ בתשתיות הולכת המים, השבת הביוב, טיהור השפכים, בפיתוחם של תשתיות חדשות ובשיקומן ושדרוגן של הקיימות והעלה את סך ערך הנכסים (המשקף את כמותם, גילם ומצבם) מכ- 330 מיליוני ₪ ביום קבלתן מהעיריות לכ- 700 מיליוני ₪ כיום, זאת לצד השקעות רבות בטיב, איכות ואמינות השירותים לצרכן, בשירות הלקוחות ובאמצעים טכנולוגיים לשיפורם של אלה.

מיום הקמתו צמצם התאגיד את היקף אובדני המים, ההפרש בין הכמות הנרכשת מחברת מקורות לכמות בה נעשה שימוש לצרכי הערים באר שבע ואופקים, מרמה של יותר מ 20% לרמה של כ 6% בתום שנת 2021, חיסכון של יותר משלושה מיליוני מטרים מעוקבים בכל שנה בנתוני העשור השני של המאה ה – 21.

בתחום השירות ללקוח משקיע התאגיד רבות תוך הפעלת צוותי תחזוקה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 שעות ביממה למתן מענה מידי, איכותי ויעיל לתקלות המים והביוב, מספק מגוון רחב של ערוצים למתן שירות, חלקם הגדול אמצעים דיגיטאליים שנועדו להנגיש את השירותים מרחוק כיישומון מתקדם לטלפון הסלולרי, מערכת לזימון תורים, אתר מרשתת נגיש וטפסים מקוונים, משלוח חשבונות באמצעות הדואר האלקטרוני ובאמצעות היישומון לטלפון החכם, מוקד טלפוני ייעודי, ייחודי ומתקדם לבירורים ולתשלומים ועוד.

תשתית איתנה זו הוכיחה עצמה בתקופת משבר הקורונה וסייעו לתאגיד לעבור בצורה מהירה, יעילה וחלקה למתן שירותים מרחוק בתקופת משבר הקורונה, תוך מזעור למינימום של הפגיעה בטיב ובאיכות השירותים לצרכן בשיאו של המשבר, וחזרה מהירה לשגרת חירום בשלביו האחרונים וכיום.

התאגיד פועל בתקנים המחמירים ביותר ונמנה על קבוצה מצומצמת של חברות בשוק הישראלי שזכו ל'תו תקן יהלום' היוקרתי של מכון התקנים הישראלי. מידי שנה בשנה מאשרר התאגיד יותר מ 11 תקנים שונים באמצעות בודקים בכירים מטעם מכון התקנים הישראלי הסוקרים ובודקים את תהליכי העבודה והבקרה בתאגיד ומוודאים כי טיב, איכות ורמת תהליכי העבודה והשירותים המסופקים לצרכן נותרים ברמתם הגבוהה ומצדיקים שמירה על תו תקן היהלום היוקרתי.

בתשתית לכל אלה ניצב המשאב האנושי של התאגיד. התאגיד משקיע רבות בפיתוח ההון האנושי ובשיפור והעצמה של רמת השירותים לצרכן, זאת לצד חיזוק הקשר עם הקהילה בדרך של קידום פעילויות חינוך והסברה בקרב ילדים ונוער בערים באר שבע ואופקים.

כתובת התאגיד: רחוב רחה פריאר 9, בניין M-tower, באר שבע.
טלפון הנהלת התאגיד: 08-9524400

סרטון הסברה

חזון התאגיד

מי שבע תפעל לשימור מבנה בעלותה הנוכחי, עצמאותה הכלכלית ורמת השקעותיה, תוביל בתחום אספקת שירותי המים והביוב המוניציפאליים, תוך הקפדה על רמה גבוהה של מקצוענות, איכות, שירות, ושימוש בתשתיות ובטכנולוגיות מתקדמות ומקיימות, למען תושביה ובעליה, הערים באר שבע ואופקים.

מטרות התאגיד

מטרות התאגיד לשנים 2022-2026
  • שמירה על מבנה הבעלות הנוכחי, אופיו של התאגיד ועל היקף התקציבים המופנים לערים באר שבע ואופקים.
  • העצמת איכות ואמינות ממשקי השירות לצרכן ושיפור סביבת העבודה ומתן השירות.
  • מתן מענה לצורכי הפיתוח של הערים באר שבע ואופקים.
  • הטמעת טכנולוגיות מתקדמות לאורך כל שרשרת אספקת המים, השבת הביוב והטיפול בו ולרבות קר"מ בעיר באר שבע.
  • היפרדות ממערכת השפכים של נווה מדבר והפזורה, לקיחת אחריות ישירה על כל שרשרת התהליך במט"ש והפקת אנרגיות מתחדשות מתוצרי הלוואי של התהליך.
  • פיתוח ההון האנושי בתאגיד ושימורו.
  • שימור רמת פחת המים של התאגיד.
  • התאמת מבנה ההון ותקציב התאגיד למזעור עלויות קניית המים וחלקו של התאגיד בסבסוד הצולב הארצי, בהתאם לשינויים שחלו בכללי הרגולציה הכלכלית.
  • שיפור מתמיד בשיטות העבודה הפנים ארגוניות, תכנון, ביצוע ומדידה בכל תחומי העשייה.