דו"חות

דו"חות סיכום פעילות שנתי

PDFדוח שנתי המסכם את פעילות התאגיד לשנת 2022
להמשך צפייה
PDFתמצית דוח שנתי - לסיכום שנת 2022
להמשך צפייה
PDFדוח שנתי המסכם את פעילות התאגיד לשנת 2021
להמשך צפייה
PDFתמצית דוח שנתי - לסיכום שנת 2021
להמשך צפייה
PDFתמצית דוח שנתי - לסיכום שנת 2020
לצפייה במסמך
PDFדוח שנתי המסכם את פעילות התאגיד לשנת 2020
לצפייה במסמך
PDFתמצית דוח שנתי - לסיכום שנת 2019
לצפייה במסמך
PDFדוח שנתי המסכם את פעילות התאגיד לשנת 2019
לצפייה במסמך
PDFתמצית דוח שנתי - לסיכום שנת 2018
לצפייה במסמך
PDFדוח שנתי המסכם את פעילות התאגיד לשנת 2018
לצפייה במסמך
PDFדוח שנתי המסכם את פעילות התאגיד לשנת 2017
לצפייה במסמך
PDFדוח שנתי המסכם את פעילות התאגיד לשנת 2016
לצפייה במסמך
PDFדוח שנתי המסכם את פעילות התאגיד לשנת 2015
לצפייה במסמך
PDFדוח שנתי המסכם את פעילות התאגיד לשנת 2014
לצפייה במסמך