דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

אודות אגף ההנדסה

אודות אגף ההנדסה

אגף הנדסה אחראי על הפרויקטים לשיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב בערים באר-שבע ואופקים ועל פיתוח התשתיות בשכונות החדשות המוקמות ברחבי הערים.

אגף ההנדסה אחראי על יישום תכניות האב למים ולביוב, שאושרו על ידי כלל הגורמים הרגולטורים והסטטוטוריים, וכן ליישום תכניות שדרוג ופיתוח רב-שנתיות של תשתיות מים וביוב כאשר מתוך תכניות אלה נגזרות תכניות העבודה השנתיות.
מאז הקמת התאגיד הושקעו מאות מיליוני שקלים בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים כולל מענה לפיתוח במסגרת הסכמי גג.
כלל העבודות שפורטו לעיל מבטיחות אספקת מים באמינות ובאיכות הנדרשת לכלל הצרכנים וכן הולכה וסילוק השפכים בצורה יעילה בהתאם לתוכנית אב לביוב עד 2050.
האגף אמון על תכנון הפרויקטים העתידיים לטווח קצר, בינוני וארוך כולל תשתיות על, הכנה ואישור תכנית אב למים וביוב, בדיקה ואישור חשבונות מקבלנים, פיקוח, אחריות על עמידה בלו"ז, סיורי שטח וביקורות פתע, מסירת תשתיות לידי אגף תפעול, כתיבת דו"חות לרשות המים ולדירקטוריון ותיאום עבודות מול גורמי חוץ ציבוריים (נתג"ז, מקורות וכו').

מחלקת פחת מים וצרכנות באגף, אמונה על גילוי וטיפול בפחת המים העירוני (אובדני מים במערכת ההולכה ושימוש במים ללא היתר) כך שמרבית המים שהתאגיד רוכש מחברת מקורות מגיעים אך ורק לצרכנים במינימום אובדן מים בדרך. המחלקה אחראית גם על הפקת שוברי התשלום לכלל הצרכנים תוך ביצוע בקרות והקפדה כי החשבונות מדויקים ופשוטים להבנה.
בנוסף המחלקה אחראית על ביצוע החלפות תקופתיות של מדי המים וכן, על התקנת מדי מים חדשים בב"ש ובאופקים, וזאת בהתאם לתקנות מדידת מים (מדי מים) התשמ"ח-1988.

מחלקת רישוי ודמי הקמה באגף, אמונה על הטיפול בכלל הפניות בנושאים: מידע להיתר, טופס 2, טופס 4 והיתרי חפירה. כל פניה נבחנת הנדסית לפני אישורה והמשך הטיפול בה, בין אם מדובר על תכניות סניטריות, מפות לפיתוח שצ"פים ושפ"פים, היתרי חפירה לקבלנים וכו'.
למידע והנחיות על היתרי בניה, טופס 2 וטופס 4 לחצו כאן

בנוסף האגף אמון על תחום הGIS בשני מישורים מרכזיים:
1. טיוב ועדכון נתוני מערכת תשתיות המים והביוב בצורה שיטתית. האגף פועל להטמעת המידע לגבי תשתיות מים וביוב במערכת ה-GIS ברמת אמינות גבוהה.
2. פיתוח המערכת ומתן שירות ותמיכה למשתמשי הארגון - יצירת שכבות לפי צרכים תפעוליים בתאגיד, מתן תמיכה, בדיקת תוכניות עדות, הפקת מידע, הטמעת עדכוני המפקחים ועוד.

להלן בעלי התפקידים המרכזיים באגף ההנדסה:
מנהל אגף הנדסה - מר עוז יחיא
מהנדס מים ותשתיות ביוב - מר גנאדי קסלמן
מנהלת מחלקת פחת וצרכנות מים - גב' אורלי דנילוביץ'
מנהלת מחלקת רישוי, דמי הקמה ובקרת תיאום הנדסי - גב' ירדנה קלמנוביץ'