דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

מבצע להפחתת גובה החוב

מבצע להפחתת גובה החוב

עדכון>> ברשות המים הוחלט על אורכה מיוחדת של המבצע עד ליום רביעי 31.03.2020

בהמשך לסיכומים בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין עריכתו של מבצע גבייה לעידוד צרכנים ביתיים לתשלום חובות שוטפים בגין מים וביוב, יפורטו להלן עקרונות מבצע הריבית:

1. המבצע יתקיים בתקופה שבין 2.4.19 - 31.03.2020

2. במהלך תקופת המבצע יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:

    א. הצרכן יתחייב לפרוע את החוב שנצבר.

    ב. במסגרת המבצע, יימחק סכום החוב מריבית והצמדה בתנאים הבאים:
       1. עמידה בהסדר התשלומים שנקבע. 
       2. תשלום חיובי המים והביוב השוטפים.

3. צרכן שלא יעמוד באחד התנאים המפורטים לעיל, יהא רשאי התאגיד לבטל את ההסדר. 

אנו רואים במבצע זה חשיבות עליונה, בואו עוד היום להסדיר את חובכם ולנצל את המבצע!
למימוש המבצע יש להגיע למרכז שירות הלקוחות בתיאום תור מראש!