דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

הסבר על חשבון המים

הסבר על חשבון המים

אופן עריכת החשבון התקופתי

במערכות התאגיד העיר באר שבע מחולקת ל- 4 אזורים ואזור נוסף לצרכני תעשייה גדולים.
העיר אופקים מוגדרת כאזור אחד. 

כל אזור נקרא מידי תקופה (56-64 ימים בממוצע) ומוני המים של אזור צרכני התעשייה הגדולים נקראים מידי חודש. 

תהליך הפקת החשבון לכל אזור ותקופה מתחיל בשלב קריאות המונים בשטח, הנתונים מועברים למערכת התאגיד באופן ממוחשב, מבוצע תהליך לוגית (עיבוד ובדיקת הנתונים) ולבסוף הפקת השובר (חישוב הצריכות והתעריפים, יצירת חיובים וספחים, הדפסה והפצה). 

צריכת המים מחושבת בתעריפים הקבועים ע"פ חוק (מגורים: תעריף בסיסי להקצבת המים לפי מס' הנפשות המעודכנים בנכס, תעריף גבוה לצריכת מים מעבר להקצבה. עסקים- תעריף קבוע). 

חשבונות המים נשלחים לכלל הצרכנים (לכל אזור) מידי חודשיים עם מועד לתשלום של לפחות 18 ימים.  

מרכיבי הספח התקופתי  

שובר תקופתי - מים וביוב, הסבר לפי מספור

 1. איזור – העיר באר שבע מחולקת ל-4 אזורים ועוד אזור נוסף לצרכני תעשייה גדולים. בכל שבועיים נקרא אחד מהאזורים.
 2. תקופת חשבון – כל תקופה הינה כ-56-64 יום בממוצע . קיימות 6 תקופות חיוב בשנה.
 3. סוג שימוש – התעריף ללקוח נקבע בהתאם למהות השימוש בנכס, כגון: מגורים, עסקים, בנייה וכדומה.
 4. מספר הנכס – מציין את מספרו של הנכס, כמופיע בנתוני התאגיד.
 5. כרטיס מים – בכרטיס המים נרשמים נתוני צריכת המים התקופתית.
 6. מספר נפשות – מספר הנפשות המתגוררות בנכס. הקצבת המים מבוססת על מספר הנפשות בנכס.
 7. תוספת לקריאה – במקרים בהם קיים מד עצור, או שהלקוח מחובר למערכת המים ללא מד, ניתנת תוספת צריכה בהתאם לממוצע קודם.
 8. צריכה פרטית – צריכת המים הנמדדת במד המים הפרטי.
 9. הפרשי מדידה – צריכת המים בבניין, המשותפת לכלל דיירי הבניין. חישוב הפרשי המדידה נעשה על ידי הפחתת סך כמות המים הנמדדת במדים הפרטיים מכמות הצריכה שמופיעה במד הכללי. הפרש זה מחולק במספר יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הדירתית, כצריכה פרטית לכל דבר.
 10. פירוט חיובי מים– פירוט אופן חישוב החשבון הינו בהתאם לתעריפים שנקבעו ע"י רשות המים לכלל הצרכנים. לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר רשות המים – www.water.gov.il
 11. גרף התפלגות צריכת מים – גרף המתאר את צריכות המים במהלך השנה החולפת.
 12. מספר מסלקה/ספח– מספר זה מזהה את השובר הרלוונטי לתשלום במערכת.
 13. כתובת הנכס – הנכס שעליו מבוסס השובר לתשלום.

להלן הסבר אודות החשבון התקופתי, בתחתית העמוד מופיע קובץ מונגש.

גב השובר - חשבון מים תקופתי

מידע נוסף