דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

תחום המים

תחום המים

תאגיד "מי שבע" אמון על אספקת המים לתושבי הערים באר שבע ואופקים,

בתחום אחריותו בעיר באר שבע - קיימים 5 תחנות שאיבת מים ו- 11 בריכות אגירה.
בתחום אחריות בעיר אופקים - קיים מכון מים אחד, שתי בריכות אגירה ובנוסף, מגדל מים.

תקנות מי השתייה

בהתאם ל"תקנות בריאות העם" (איכותם התברואית של מי־שתיה ומיתקני מי שתיה), 

התשע"ג-2013, המפורסם באתר משרד הבריאות ובהתאם לדרישות משרד הבריאות, מבצע התאגיד בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות, דיגום של איכות המים בבאר שבע ובאופקים.

תאגיד מי 'שבע' מבצע בדיקות כימיות ומיקרוביולוגיות, יומיות, חודשיות ותקופתיות.

כלל הבדיקות כאמור נשלחות למעבדה מוסמכת של משרד הבריאות לביצוע אנליזה,
להלן פירוט הפרמטרים הנבדקים:
כלור, עכירות, כלורידים, קשיות, פלואוריד, הגבה, קוליפורמים, קוליפורמים צואתי וספירה כללית של מיקרואורגניזמים.

הבדיקות מבוצעות בקווי 'חיבור צרכן' (חיבורי מקורות), בריכות אגירה  דיגום  ברחבי העיר.

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א- 2001, התאגיד מפרסם אחת לשלושה חודשים (רבעון)  דיווח על איכות מי השתייה המסופקים לתושבי באר שבע ואופקים באתר התאגיד. בנוסף, אחת לשנה מתפרסם באתר התאגיד דוח שנתי בנושא איכות המים.

לקבלת מידע אודות איכות המים בנקודת הדיגום הקרובה לביתכם, ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות ל'מערכת המים שלי'. לנוחיותכם לחצו כאן 

 

בקשה לבדיקת איכות מים מטעם הצרכן

לפי תקנות בריאות העם, רשאי צרכן לבקש מהתאגיד אחת לשנה לבצע בדיקות במערכת אספקת המים בנכס שברשותו, בדיקה הכרוכה בתשלום.

ככל שברצונכם לבצע בדיקת איכות מים בנכס, הנכם מתבקשים לפנות לתאגיד בכתב - לטופס בקשה לבדיקת איכות מים לחצו כאן.

למידע נוסף ניתן לפנות לאתר משרד הבריאות.

מידע נוסף