דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

תחום איכות המים

תחום איכות המים

התאגיד אמון על איכות אספקת המים לתושבי הערים באר שבע ואופקים.

תקנות מי השתייה
בהתאם ל"תקנות בריאות העם" (איכותם התברואתית של מי-שתיה ומיתקני מי שתיה) התשע"ג-2013,
מבצע התאגיד בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות, דיגום של איכות המים בבאר שבע ובאופקים.
הבדיקות מבוצעות בקווי 'חיבור צרכן' (חיבורי מקורות), בריכות אגירה ונקודות דיגום ברחבי העיר.
התאגיד מבצע בדיקות כימיות ומיקרוביאליות, יומיות, חודשיות ותקופתיות.
כלל הבדיקות נשלחות למעבדה מוסמכת של משרד הבריאות לביצוע אנליזה.

בהינתן חריגה בתוצאות הבדיקות, נדרש לבצע באופן מידי, שטיפה וניקוז של הקו המדובר ולאחר מכן, ביצוע דיגום חוזר לקבלת תוצאה תקינה.

הפרמטרים הנבדקים בבדיקת איכות מים:
כלור, עכירות, פלואוריד, הגבה, קוליפורמים, קוליפורמים צואתי וספירה כללית של מיקרואורגניזמים.
אחת לרבעון, מפורסם באתר דיווח לעניין איכות מי השתייה המסופקים לתושבי באר שבע ואופקים.
אחת לשנה מתפרסם באתר דוח שנתי בנושא איכות המים. בנוסף, הדיווח השנתי נשלח לתושבים כצרופה לספח התקופתי.
לקבלת מידע אודות איכות המים בנקודת הדיגום הקרובה לאיזור מגוריכם, ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות ל'מערכת המים שלי' - לחץ כאן.

בקשה לבדיקת איכות מים מטעם הצרכן:
בהתאם לתקנות בריאות העם, רשאי צרכן לבקש מהתאגיד אחת לשנה לבצע בדיקות במערכת אספקת המים בנכס שברשותו, הבדיקה הכרוכה בתשלום.
ככל שברצונכם לבצע בדיקת איכות מים בנכס, הנכם מתבקשים לפנות לתאגיד בכתב - לטופס בקשה לבדיקת איכות מים לחצו כאן.
למידע נוסף ניתן לפנות לאתר משרד הבריאות.

מידע נוסף