דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

אודות אגף התפעול

אודות אגף התפעול

פעילות אגף התפעול:

אחריות על אחזקת רשת המים העירונית, מתן מענה למפגעי מים ותיקונם תוך וידוא אודות עמידה בסטנדרטים ובהתאם לאמות המידה לשירות.
אחריות על אחזקת רשת הביוב העירונית, ווידוא תקינותה, עמידותה וניקיונה.
אחריות על אחזקת מכוני המים הכוללים מתקני שאיבה ובריכות אגירה
אחריות על תחזוקת מתקני פינוי שפכים אל המט"ש
אחריות על תקינות הקווים המאספים וקווי הסניקה לתחנות הביוב ולמט"ש.
אחריות על ביצוע הזנות למערכות מדידה ראשיות עבור התושבים.
אחריות על ביצוע הדברות ברשת הביוב העירונית כנגד מזיקים.

אגף התפעול פועל ב-2 מישורים מרכזיים:
תחזוקת שבר - מתן מענה לכלל הפניות אודות מפגעי מים וביוב ברשת העירונית. בתוך כך מתן מענה 24/7, תוך עמידה בSLA ומתן פתרונות מידיים לאי אספקה סדירה של מים לבתי התושבים.
טיפול מנע - התאגיד מכין ומבצע תכנית שנתית לטיפול מניעתי במערכות המים והביוב העירוניות. דבר המתבטא בשטיפה וניקיון של קווי ההולכה ושוחות הביוב, החלפת קווי מים עירוניים כאשר מזוהה עלייה בהיקף הפיצוצים בקווים אלו, שדרוג קווי אסבסט לקווי PEX, הדברה של שוחות ביוב עירוניות על פי תוכנית עבודה שנתית, אפיון וטיוב נתוני המערכת תוך כדי השלמת שוחות חסרות החלפת מגופים תקולים וסידור מערכות המדידה.