דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

אודות אגף התפעול

אודות אגף התפעול

פעילות האגף נועדה להבטיח את אמינות אספקת המים בספיקות, בלחצים ובאיכות הנדרשים ואת איסוף, הולכה וטיהור השפכים בכל זמן נתון.

האגף אמון על תפעול ותחזוקה של:
1. רשתות המים והביוב העירוניות.
2. תחנות שאיבה למים, בריכות אגירה למים ותחנות שאיבה לביוב.
3. תקינות הקווים המאספים וקווי הסניקה לתחנות הביוב ולמט"ש.
4. ביטחון ואיכות מים.

האגף מספק מענה מלא ומקצועי לתושבי הערים באר שבע ואופקים 24/7 ונותן מתן מענה למפגעי מים וביוב ותיקונם תוך עמידה בסטנדרטים המקובלים ובהתאם לאמות המידה לשירות כפי שקבעה רשות המים.

לצורך ניהול כלל המערכות של אגף התפעול הוקם בתאגיד מרכז שליטה ובקרה אשר מרכז את כלל פעילויות האגף. מטרתו המרכזית היא להוביל לשיפור מתמיד בשירות לתושבים ובאיכות העבודה. בנוסף, מאפשר מרכז השליטה והבקרה שליטה בזמן אמת במתקני המים והביוב, זיהוי תקלות וטיפול בהן בזמן אמת. כל זאת תוך הטמעת שיטות להתייעלות מתמדת ולצמצום עלויות התפעול.

אגף התפעול פועל ב-2 מישורים מרכזיים:
טיפול מונע ועבודות יזומות - התאגיד פועל ליישום התכנית השנתית לטיפול מנע במערכות המים והביוב העירוניות. במסגרת זו מבוצעות שטיפות וצילומי וידאו של קווי ההולכה במערכת הביוב, החלפת קווי מים וביוב עירוניים לרבות אביזרים ברשת, הדברה של תאי ביוב עירוניים, שיפוץ ושמירה על רמת הביצועים של המשאבות, המגופים, המכשור ומערכות הבקרה בתחנות השאיבה.
תחזוקה שוטפת - מתן מענה 24/7 לכלל הפניות אודות מפגעי מים וביוב ברשת העירונית, תוך עמידה ב- SLA ומתן מענה מקצועי ומיידי לאי אספקה סדירה של מים לבתי התושבים.

איכות הסביבה
התאגיד הוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי לתקן מערכת לניהול סביבתי - ת"י 14001 ISO, המגדיר זיהוי וניהול היבטים סביבתיים המושפעים מתהליכי העבודה של החברה וניהול פעילויות לשימור היבטים אלו תוך הקטנת הסיכונים לסביבה, הגברת המודעות וטיפוח פתרונות ידידותיים לסביבה וזאת, תוך שמירה על קיימות למען דור העתיד.