דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

עדכון נפשות - מגורים פרטי

עדכון נפשות - מגורים פרטי

רקע:
בהתאם להנחיית רשות המים וכנדרש בתקנות 7625 לכללי המים, על כלל תאגידי המים במדינה לבצע עדכון נפשות במערכות התאגיד, (להלן "הכמות המוכרת") בהתאמה לנתונים כפי שמופיעים במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים).

לביצוע עדכון הנפשות בפועל:
התאגיד קידם ושכלל מערך ייעודי של כלים טכנולוגיים לרשותכם, באמצעותם תוכלו לבצע את העדכון באופן ידידותי, מהיר ונוח.
בכל אחת מהאפשרויות הבאות יש להזין את מס' משלם/ת.ז :
אפליקציית !MAST> שירותים 'עדכון מספר נפשות'.
אתר האינטרנט של התאגיד בכתובת mey7.co.il > טופס דיגיטלי, לעדכון נפשות.

לנוחיותכם, להלן קישור ישיר לטופס עדכון נפשות.
1. בשדה 'בחירת תאגיד המים' יש לבחור את "תאגיד מי שבע".
2. יש להזין את מספר משלם/ת.ז
3. מעבר לטופס המקוון > מילוי כלל השדות > צירוף מסמכים > משלוח הטופס.

לבקשתכם זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:
1. תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
2. לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.
3. אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות)
4. במידה והתושב רשום במרשם האוכלוסין בעיר שאינה באר שבע /אופקים, יש לצרף אישור (היעדר הקצאה) התאגיד ממקום המגורים הרשום במרשם האוכלוסין (ת.ז) על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת
תאגיד "מי שבע"

מידע נוסף