דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

ביצוע החלפת מחזיקים

ביצוע החלפת מחזיקים

שימו לב! ביצוע נכון של התהליך ימנע אי נעימות בעתיד בין משכיר לשוכר / בין מוכר לקונה.
אי ביצוע התהליך כנדרש עלול ליצור חובות שיצטברו על בעל הנכס או על השוכרים הקודמים.

פלייר הסבר ויזואלי למילוי טופס החלפת מחזיקים - קניה, מכירה, שכירות והארכת שכירות

מה עושים? מספר צעדים פשוטים:

ממלאים טופס מס' 2 – בקשה להחלפת צרכנים בנכס - באמצעות טופס דיגיטלי

1. "החלפת משלמים קניה/מכירה של נכס"

2. "החלפת משלמים שוכר יוצא/ נכנס"

 • על הטופס לכלול את כל הפרטים הדרושים הן של בעל הנכס המשכיר/המוכר והן של השוכר/הקונה.
 • יש להקפיד שהטופס יכלול קריאת מונה עדכנית ליום העברת הנכס בהתאם להוראות מילוי הטופס.

מצרפים מסמכים

 • מצרפים צילום תעודת זהות/תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות- הן של המשכיר/מוכר והן של השוכר/קונה.
 • מצרפים העתק חוזה שכירות/מכירה חתום ע"י 2 הצדדים.

ירושה

 • במידה והנך מעוניין להעביר לבעלותך נכס שהיה בבעלות אדם שנפטר, לטופס יש לצרף: תעודת פטירה, צו ירושה (במידה ויש), צו קיום צוואה, צילום תעודת זהות.
 • במידה וישנם מספר יורשים ומרבית היורשים מוותרים על זכויות הנכס לטובת יורש אחד, יש להציג הצהרה חתומה מטעם היורשים המעידה על ויתור הירושה בצירוף תעודות זהות.

גירושין

 • לטופס 2 יש לצרף הסכם גירושין בו יצוין מי מהצדדים מקבל את הזכויות על הנכס וכן, תעודת זהות של הצד המקבל עליו את זכויות הנכס.
 • במידה ובהסכם לא מפורט מי מקבל את הזכויות על הנכס, יש לצרף תעודת זהות והצהרה של שני הצדדים המעידה על הצד המקבל את הזכויות.

במקרים בהם אין אפשרות לשחזר את חוזה המכר (מתייחס למכירה/קניה בלבד), יש לבקש מהקונה אישור ממנהל מקרקעי ישראל (טאבו) המעיד על פרטי בעל הנכס הנוכחי, תעודת זהות של קונה והסכם קניה/מכירה במידה וישנו.

כדי לקבל תעריף בעבור כמות מוכרת בגין הנפשות המתגוררות בנכס יש לצרף טופס הצהרה על מס' הנפשות באופן הבא:

 • עדכון הנפשות מתבצע על ידי השוכר/הקונה החדש בנכס בלבד וזאת באמצעות טופס הצהרת מספר נפשות (טופס דיגיטלי).
 • שימו לב! יש לצרף לטופס צילום תעודת זהות של שני בני הזוג כולל הספח המלא בו רשומים כלל המתגוררים בנכס. במידה ויש מספר שוכרים באותו נכס שאינם רשומים תחת אותה תעודת זהות, יש לצרף את תעודות הזהות של כל השוכרים בנכס. אם מתגוררת בנכס נפש מעל גיל 18 – יש להציג גם צילום ת.ז. וספח של אותה נפש.
 • לקוח שאינו רשום בספח ת.ז כמתגורר בעיר באר-שבע, עליו לצרף לבקשה "אישור העדר הקצאה" מתאגיד המים/הרשות של העיר הרשומה בת.ז.

הארכת תוקף שכירות בנכס

במסגרת שיפור חווית השירות ותהליכי העבודה בתאגיד, מתבצע באופן תדיר איתור מקרים בהם תקופת השכירות בנכס עתידה להסתיים ונעשה מעקב למניעת הצטברות חובות של שוכרים, כמו כן, לצורך אימות הנתונים בהתאם למצב בפועל.

לפיכך, בעל נכס/שוכר נדרש לדווח לתאגיד על חידוש/ סיום שכירות בנכס באחת מהדרכים הבאות:

 1. אפליקציית !MAST > להורדה - לחצו כאן
 2. טופס דיגיטלי "בקשה להארכת הסכם שכירות בנכס".
 3. מרכז שירות הלקוחות - יש לזמן תור מראש באמצעות אפליקציית !MAST, אתר התאגיד או המוקד הטלפוני.

בכל אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות לעיל, נדרש לצרף חוזה חדש או הסכם הארכה.

לתשומת ליבכם, במידה ולא תתקבל הצהרתכם תוך חודש ימים מיום שליחת המכתב המיידע מטעם התאגיד, יבוצע עדכון במערכת התאגיד ויוחזר הנכס לבעליו, בהתאם לרישומים ועפ"י קריאת מונה עדכנית.