דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

מוקד עירוני

מוקד עירוני

באמצעות המוקד העירוני הפועל 24 שעות ביממה לשרות התושבים, ניתן לדווח על תקלות ומפגעים שונים ברחבי הערים באר שבע ואופקים.

מידי חודש מתקבלות במוקד פניות לגבי תקלות מים, ביוב ואיכות מים. הפניות מסווגות במערכת המוקד ומועברות למפקחי שטח לאבחון וטיפול בהתאם. במקרים של תקלות חריגות, כמו הזרמת שפכים, פיצוץ קו סניקה, לחץ מים נמוך אזורי, תדירות גבוהה של פניות בנושא איכות המים ותקלות במתקני מים וביוב, מועברות הפניות לטיפולם הישיר של המהנדסים בתאגיד. הצוותים הרלוונטיים באגף ההנדסה בתאגיד פועלים לאבחון התקלה וטיפול במפגע בהתאם לצורך ובהתאם לתחומי האחריות של התאגיד.

סעיפים 40-33 וסעיפים 148-147 להוראות חוק העזר לבאר שבע (איכות הסביבה), תשנ"א-1991, מגדירים את אחריות דיירי המתחם וכן את סמכויות הרשות בנושא טיפול ומניעת מפגעים תברואתיים. (ניתן לעיין בחוק העזר באתר משרד הפנים)

ע"פ הוראות החוק, המוקד מבצע פנייה יזומה לנכסים בהם קיים מפגע תברואתי פרטי של מים או ביוב, שכן במידה והמפגע אינו מטופל על ידי התושבים, מבוצע ניתוק תברואה על ידי המוקד העירוני, באמצעות קבלני התאגיד, וזאת עד לטיפול במפגע על ידי התושבים.

יודגש, כי תאגיד מי שבע  מטפל בתקלות ברשת הציבורית בלבד ואינו אחראי על טיפול בתקלות ברשת הפרטית.

סוגי תקלות מים

  • פיצוצים בצנרת המים העירונית
  • נזילות בחיבורי הצנרת
  • לחץ מים נמוך
  • הפסקות מים
  • מגופים שבורים או נוזלים

סוגי תקלות ביוב

  • סתימות ביוב
  • הזרמת ביוב
  • שוחות ביוב ללא מכסים

סוגי תקלות איכות מים

  • מים עכורים או חלודים
  • ריח או טעם חריג במים

 

לפניות בנושא תקלות מים וביוב ניתן לפנות למוקד העירוני בכל שעה:
בטלפון 1-800-303-707 (106)

באמצעות דוא"ל לכתובת: p-moked@br7.org.il
באתר האינטרנט של עיריית באר שבע
ובאמצעות אפליקציית "!MAST" - של תאגיד מי שבע - לחצו כאן לטופס הפניה הדיגיטלי למוקד העירוני".