דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

'תו פלטינה' לאיכות השירות ניתן לתאגיד 'מי שבע'

'תו פלטינה' לאיכות השירות ניתן לתאגיד 'מי שבע'

בשנת 2017, הוסמך תאגיד המים והביוב של באר שבע ואופקים 'מי שבע', לשני תקני איכות נוספים שהקנו לו את תעודת 'תו פלטינה'

תחום האיכות הוגדר על ידי הנהלת התאגיד כיעד מרכזי חוצה ארגון. תעודת "תו פלטינה" אשר הוענקה לתאגיד בתאריך 12.9.18 בידי מ"מ מנכ"ל מכון התקנים, מר אילן כרמית ומ"מ מנהל אגף איכות והסמכה, מר אביטל וינברג, מעידה על התאמת מערכות הניהול של התאגיד לאמות מידה של איכות ברמה גבוהה על פי דרישות גוף ה-ISO  הבינלאומי. הגדרת יעד האיכות כחלק מהאסטרטגיה העסקית מהווה הצהרה, במסגרתה התאגיד חותר להטמעת האיכות בכלל התהליכים והפעילויות המקודמים בו.

בשנת 2015 הוסמך תאגיד המים והביוב של באר שבע ואופקים 'מי שבע', לתקן ISO 9001 - תקן בין-לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות.

בשנת 2016 הוסמך התאגיד לשני תקני איכות נוספים שהקנו לו את תעודת 'תו הזהב'. האחד, למערכת לניהול סביבתי ISO 14001- והשני למערכות ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה –18001 OSHAS.

בשנת 2017 הוסמך התאגיד לשני תקנים נוספים: תקן לניהול מערך אבטחת המידע והסייבר-  ISO 27001ותקן לניהול מערך הבטיחות בתחבורה – ת"י 9301.

הסמכת התאגיד לחמשת תקני האיכות הינה הראיה למחויבות ההנהלה והעובדים ועל כן הוענק לתאגיד "תו פלטינה" והכנסתו למועדון מצומצם של ארגונים בארץ המיישמים את גישת האיכות.

לאחר קבלת תו הפלטינה, התאגיד נדרש להמשיך ולפעול בהתאם לדרישות התקנים. מדי שנה ייערכו מבדקים על ידי מכון התקנים לווידוא התאמה, טרם חידוש ההסמכה והמשך זכאות לתקנים.

מריו לובטקין, מנכ"ל 'מי שבע': "קבלת תו הפלטינה, המשלב בין כמה תקנים לאיכות ולמצוינות בשירות – התאפשרה, בשנים האחרונות – הודות לתהליכים שונים שהוטמעו בתאגיד ובהם שדרוג השירותים הטכנולוגיים שהביאו לקיצור משמעותי של זמני ההמתנה, מתן מענה מהיר ומקיף לפניות הציבור, העצמת האינטראקציה עם הקהילה ועוד. נמשיך ביתר שאת, בשנה הבאה עלינו לטובה – לטפח את השירות לטובת תושבי באר שבע ואופקים".