דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

מי השתייה בבאר שבע ובאופקים עומדים ב100% מבדיקות האיכות

מי השתייה בבאר שבע ובאופקים עומדים ב100% מבדיקות האיכות

איכות מי השתייה המסופקים על ידי התאגיד עומדת בתקנות "בריאות העם" והמים ראויים לשתייה. כך עולה מדוח איכות המים לסיכום שנת 2019 שפרסם תאגיד המים והביוב "מי שבע" בדבר תוצאות בדיקות איכות המים שנערכו בבאר שבע ובאופקים.

תאגיד "מי שבע" אחראי על אספקת המים לכ-90 אלף בתי אב, במהלך השנה האחרונה ביצע התאגיד 1,421 בדיקות מיקרוביאליות למדידת איכות מי השתייה בשתי הערים. בכל הבדיקות, ללא יוצא מן הכלל, איכות המים נמצאה תקינה לחלוטין ובעלת המינרלים החיוניים לגוף האדם בהתאם לתקנים שנקבעו במשרד הבריאות.

בתאגיד המים הביעו שביעות רצון מהנתונים, שמצביעים על 100% תקינות באיכות המים המסופקים לתושבים ותולים בכך את ההשקעה לאורך השנים בתחזוקת ובהחלפת תשתיות המים בהתאם לנדרש.

במסגרת בדיקות איכות המים, מבוצעות בדיקות מסוגים שונים וביניהם בדיקות מיקרוביאליות, במסגרתם נמדדת האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה, רמת הכלור הנותר במים ורמת העכירות. בנוסף, מבוצעות בדיקות למדידת פלואוריד ובדיקות לאיתור מתכות מסוג ברזל, עופרת ונחושת המעידות על טיב התשתיות.

התקנות בנושא מי השתייה הנקבעות על ידי משרד הבריאות, קובעות את רמת איכותם התברואתית של המים ואת הבדיקות אותם נדרש התאגיד לבצע. תקנות אלו נועדו להבטיח את בריאות התושבים ומהוות בסיס מחייב לתאגיד לאספקת מים איכותיים.

נוסף לדיגום המים המבוצע באופן שגרתי, תאגיד "מי שבע" נותן מענה לפניות הציבור בנושא איכות מים ברשת הציבורית, מידע נוסף ניתן למצוא באתר התאגיד בכתובת - www.mey7.co.il

מריו לובטקין, מנכ"ל "מי שבע": "מהדוח התקופתי לחודשים ינואר עד דצמבר 2019, ניתן ללמוד כי איכות מי השתייה בבאר שבע ובאופקים נמצאת בפיקוח מתמיד של התאגיד בהתאם לתקנות בריאות העם. תאגיד 'מי שבע' עורך כל

העת בדיקות על מנת לוודא שהמים המסופקים לבתי התושבים עומדים בתקנים ובמדדים שקבע משרד הבריאות. המים המסופקים לבתי התושבים ראויים לשתייה ולכל שימוש נוסף".

ניתן לעיין בדוח המלא לסיכום איכות המים לשנת 2019 באתר האינטרנט של התאגיד.