דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

חריגות בצריכת המים? מה יכולות להיות הסיבות...

חריגות בצריכת המים? מה יכולות להיות הסיבות...

קיבלתם הודעה על צריכת מים חריגה במתחם המשותף או בנכס הפרטי?

בתאגיד המים והביוב 'מי שבע' מסבירים את הסיבות שעלולות להוביל לצריכה חריגה ומציעים טיפים לאיתור הסיבות שהובילו לכך.

צריכת מים משותפת/פרטית מוגדרת כצריכה חריגה כאשר הקריאה במד המים הראשי במתחם/במד המים המשויך לנכס מציג צריכה גבוהה מהרגיל, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה או מהפרשי המדידה שנמדדו בישראל.

הצריכה הביתית משתנה מאדם לאדם ונעה בין 100 ל-230 ליטר לנפש ליום, בממוצע כ-165 ליטר ליום לנפש.

במסגרת חוק תאגידי מים וביוב, כפוף תאגיד 'מי שבע', בדומה לכל תאגידי המים במדינה - להנחיות הרשות הממשלתית למים וביוב ובהן לאמות המידה שנקבעים ומתעדכנים מעת לעת על ידי הרשות. במסגרת זו, מחובתם של כלל תאגידי המים בארץ, לעדכן את התושבים בדבר חריגות בצריכת המים הפרטית או המשותפת.

קריאת מדי המים, מתבצעת אחת לחודשיים. במעמד הקריאות בוחנים האם נרשמה צריכת מים חריגה ביחס לצריכה הנורמטיבית כמוגדר בחוק, ככל שכן - התאגיד מפיק, כנדרש, מכתבים לדיירים טרם הפקת החשבון התקופתי - במטרה ליידע אותם בגין השינוי שנצפה בהרגלי הצריכה.

המכתב נועד לאפשר לדיירים לבדוק את מקור הצריכה החריגה שעשוי לנבוע מסיבות שונות לדוגמא – כשל במערכות ההשקיה, השקיית יתר, שימוש שלא לצורך בברזי כיבוי אש למטרת ניקיון או למטרות אחרות, תקלה במערכת הפנימית של המשאבות ומיכל הצבירה ו/או בריכות האיגום, נזילה מדוד השמש, נזילה גלויה או סמויה ברשת המים הפרטית/ המשותפת ועוד.

במידה ובמהלך הבדיקות התגלה כשל / נזילה, יש לפעול לתיקונם. ובהתאמה, יש להגיש לתאגיד בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מהכשל שאותר ובכפוף לממצאים שאותרו.

באתר התאגיד מוצג מידע מפורט ומקיף על אופן ביצוע הבדיקות לאימות/שלילה של נזילות מים באופן נגיש לכל.

מנכ"ל תאגיד המים והביוב 'מי שבע', מריו לובטקין: "אנו קוראים לכלל תושבי באר שבע ואופקים שקיבלו התראה על חריגה בצריכת המים – להיעזר במידע המוגש לציבור בהקשר זה, על מנת ללמוד ולהכיר את דרישות החוק והדרכים למניעת חריגה בצריכת המים ולטיפול יעיל במקרים בהם נרשמו צריכות חריגות ברשת המים הפרטית/המשותפת. תושב המעוניין לברר לגבי מכתב שקיבל בעניין זה, מוזמן לפנות אלינו באחד מדרכי ההתקשרות - מרכזי שירות הלקוחות, מוקד שירות לקוחות, אפליקציית Mast! ואתר התאגיד. כל מקרה יטופל במסירות וביעילות המרבית – תוך עמידה בדרישות החוק  להם מחויב התאגיד".