דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

צריכה חריגה

צריכה חריגה

צריכת מים משותפת / פרטית מוגדרת כצריכה חריגה כאשר הקריאה במד המים הראשי במתחם / במד המים המשויך לנכס מציג צריכה החורגת מהרגיל.

על פי כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א 2011, הוגדרו 3 מדרגות לחישוב צריכה חריגה ולכל אחת מהן מוגדרות דרכי הפעולה לפיהן על התאגיד לפעול אל מול התושב:

"צריכה גבוהה" – כמות המים שנמדדה במד המים השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה מ-150 אחוזים מהצריכה הרגילה.
"צריכה חריגה" – כמות המים שנמדדה במד המים השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה.
"צריכה חריגה מאוד" – כמות המים שנמדדה במד המים השווה או העולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה.

בכל אחת מהרמות קיימת התייחסות ל2 סוגי צריכה:
1. מד מים משויך - מד מים, אחד או יותר, המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים ושהחברה
    משייכת לאותו צרכן.

2. מד מים ראשי - מד מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משויך אחד,
    כלומר- מתחם משותף.

* הפרשי מדידה - ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי, לבין כמות המים שנמדדה בסך כל המדים
   המשויכים, באותה תקופת חיוב. להסבר על הפרשי מדידה לחץ כאן 

תאגיד המים והביוב 'מי שבע', הינו גוף הכפוף למסגרות החוק ולהנחיות הרשות הממשלתית למים וביוב ולאמות המידה שנקבעים ומתעדכנים מעת לעת על ידי הרשות.
במסגרת זו, מחובתם של כלל תאגידי המים בארץ, לעדכן את התושבים בהודעה כתובה בדבר חריגה בצריכת המים הפרטית או המשותפת.

המכתב נשלח כשירות לתושב ובמסגרתו מנחה את התושבים לבדוק את מקור הצריכה החריגה. צריכה חריגה יכולה לנבוע מסיבות שונות כגון:

  • כשל במערכת ההשקיה
  • שימוש בברזי כיבוי אש
  • מערכות מים פנימיות בבניין
  • נזילת מים
  • * הגשת בקשה להכרה בצריכה חריגה