דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

נטילת מים ללא היתר

נטילת מים ללא היתר

תאגיד "מי שבע" הגדיר את הטיפול בצריכת מים לא חוקית כאחד הנושאים המרכזיים לטיפול, בדגש על ההיבט המוסרי ועל הגברת האמון של התושבים בתאגיד.

תאגיד מים כחלק מפעילותו, אמון על שימוש מושכל וחוקי בצריכת מים, ועל פי אמות המידה שהוגדרו בחוק, שימוש ללא מד מים או שימוש בלתי חוקי באופן אחר הינו עבירה על החוק. התאגיד עושה את כל שביכולתו ואף מעבר במסגרת הרגולציה הנוקשה על מנת לאכוף את הצריכות הלא חוקיות.

יש לציין, כי צריכת מים בנכס ללא היתר הינה עבירה פלילית שדינה מאסר 3 שנים (נטילת מים בגניבה בהתאם להוראות סעיף 400 לחוק העונשין, תשל"ז 1977).


מאפייני שימוש בלתי חוקי בצריכת מים:

 • שימוש ללא מד (ניפל): חיבור ישיר למערכת האספקה העירונית ללא התקן חוקי (מד מים).
 • שימוש ללא מד בבנייה: חיבור ישיר למערכת האספקה העירונית ללא התקן חוקי (מד מים).
 • שיבוש במודד המים: כל גורם המשבש את מדידת צריכת המים באופן תקין, כולל אביזרים המשבשים את מדידת מד המים.

 

דרכי פעולות התאגיד בנושא נטילת מים ללא היתר, במסגרת החוק:

שלב א: התאגיד פועל לאיתור צרכני המים הלא חוקיים באמצעות מספר דרכים:

 1. דיווח שמתקבל ע"י אנשי השטח במסגרת ביצוע קריאות מדים.
 2. דיווח שמתקבל ע"י עובדי התאגיד במסגרת מבצעי איתור ייעודיים וסיורי שטח שגרתיים.
 3. דיווח שמתקבל ע"י תושבי באר שבע ואופקים.

שלב ב: התאגיד מבצע מספר פעולות להפסקה ומניעה של השימוש הבלתי חוקי:

 1. ניתוק האמצעים לצריכה לא חוקית.
 2. ביצוע ביקורות חוזרות בשטח לאחר ניתוק הצרכן מהחיבור הלא חוקי.
 3. כאשר מדובר בבנייה ללא מד מים, מתבצע חישוב ע"פ אומדן מהנדס התאגיד לצורך חיוב הלקוח. האומדן מתבצע ע"פ מספר פרמטרים כגון: גודל השטח הבנוי, תעריף הבנייה וכו'.
 4. התאגיד מחייב את הצרכנים הלא חוקיים בצריכה עפ"י הכמות הקבועה באמות המידה. במידה וכמות הצריכה הלא חוקית גבוהה מהכמות שלתאגיד מותר לחייב ע"פ חוק, ההפרש יימדד במד המים הראשי ובכך יתבטא בהפרשי המדידה (צריכה משותפת) המתחלקים בין דיירי המתחם.
 5. התאגיד פועל כנגד הצרכנים שמשתמשים באופן לא חוקי באמצעות נקיטת הליכי אכיפה מנהליים ומשפטיים כגון: עיקול בנק, עיקול ברישום וכו', במסגרת החוק.
 6. במידה ומוצו כלל ההליכים מול הלקוח ועדיין מתקיימת צריכה לא חוקית בנכס, תוגש תלונה למשטרת ישראל בדבר השימוש הבלתי חוקי, בליווי אסמכתאות ותמונות מהשטח.


מה אתם התושבים צריכים לעשות?

במידה ואיתרתם שימוש לא חוקי בנכס או במתחם, יש לדווח למשטרת ישראל, כמו כן, ניתן לדווח לתאגיד באמצעות ערוצי ההתקשרות הקיימים: אתר אינטרנט, דף הפייסבוק, מייל, פקס, מוקד טלפוני ומרכז קבלת קהל ולצרף אסמכתאות לסיוע בטיפול בנושא.

הבהרה: כאשר לקוח צורך מים מברז ששייך לבניין (לדוגמה צינור כיבוי) אין מדובר בצריכת מים לא חוקית, שכן כמות המים נספרת במונה הכללי במתחם. יש לטפל בסוגיה זו מול משטרת ישראל ו/או בית המשפט.