דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

נזילת מים

נזילת מים

נזילת מים ברשת המים הפרטית גורמת לאבדני מים. לא תמיד ניתן להבחין בנזילה עם היווצרותה לכן, זיהוי מקדים מונע את אבדני המים ואת החיוב בגינם.

במידה וצריכת המים שנמדדה במד המים בנכס שברשותכם / במתחם בו הנכם מתגוררים, גבוהה מהצריכה הנורמטיבית בפועל, יש לבצע את הפעולות הבאות:

א. בדיקת התאמה לקריאת מד המים:
במקרה בו מד המים המשויך לנכס / למתחם מציג קריאה שונה מהרישום המעודכן בספח החיוב התקופתי, יש לפנות למרכז שירות הלקוחות של תאגיד "מי שבע" או למוקד הטלפוני במספר 1-800-071-562.
תשומת לבך, למועד בו בוצעה קריאת מד המים על ידי התאגיד כפי שמופיעה בספח החיוב התקופתי.

ב. בדיקה לאימות/שלילה של נזילה:
      1. בנכס פרטי-
          א. יש לבדוק האם ישנם סימנים גלויים המצביעים על נזילה בנכס, כגון: סימני רטיבות בקרקע,
              טפטוף ברז, זרימת מים ממיכל ההדחה (ניאגרה) וכדומה.
          ב. מומלץ לבצע סגירה של כלל הברזים בנכס לרבות הפסקת השימוש במכונת כביסה
              וכדומה, להמתין כ- 30 דקות לאחר סגירת הברזים, לבחון האם ה"פרפר" הממוקם
              במרכז מד המים
מסתובב (לחצו כאן להסבר על מד המים)– ככל שכן, קיים חשש לנזילה
              ברשת המים הפרטית.
          ג. במידה וקיימת גינה בנכס, יש לבדוק את מערכת ההשקיה האוטומטית/ידנית.
             ככל שמדובר במערכת אוטומטית, מומלץ לוודא את תקינות מחשב הגינון.
          ד. בהתאם לממצאי הבדיקה, יש לפעול לאיתור הנזילה ותיקונה ע"י גורם מקצועי מוסמך.

      2. במתחם משותף-
          א. יש לבדוק האם ישנם סימנים גלויים המצביעים על נזילה במתחם, כגון: פיצוץ מים גלוי,
               סימני רטיבות בקרקע, בקרה יזומה למערכת המשאבות ומיכל הצבירה הפנימיים בבניין.
          ב. במידה וקיים גינון משותף במתחם יש לבדוק את מערכת תקינות ההשקיה האוטומטית/ידנית.
          ג. מומלץ (בתיאום מראש עם כלל הדיירים) לבצע סגירה של הברז (שיבר) הראשי במתחם
                וכלל הברזים המשניים, להמתין כ- 30 דקות לאחר סגירת כלל הברזים, לבחון האם
                מופיע חץ בצידו השמאלי של מד המים, המעיד על זרימת מים במד – ככל שכן,
                קיים חשש לנזילה ברשת המים הפרטית במתחם המשותף.
          ד. בהתאם לממצאי הבדיקה, יש לפעול לאיתור הנזילה ותיקונה ע"י גורם מקצועי מוסמך.

ג. הגשת בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה:
יש להגיש לתאגיד טופס בקשה ל"הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה" ולצרף את האסמכתא הרלוונטית
לתיקון– ככל שניתן. את טופס הבקשה ניתן לשלוח דרך לשונית "טפסים לביצוע פעולות" באתר (לקישור לחצו כאן).

ד. הוראות החוק - כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות) תשע"א- 2011 לעניין הכרה בצריכה
חריגה הנובעת מנזילה (לקישור לחצו כאן) :
- ניתן להגיש בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה עד חצי שנה מתום תקופת החיוב הראשונה שבגינה
  מבוקשת ההכרה בנזילה.
- הכרה בנזילה והתאמת החיוב בהתאם לתעריף נזילה יבוצע בגין שתי תקופות חיוב לכל היותר .
- הכרה בנזילה תבוצע במקרה בו צריכת המים בתקופה המדווחת חורגת ב- 150% ומעלה מהצריכה הממוצעת
  בנכס/במתחם.
- הכרה בנזילה במד מים פרטי/ משויך לנכס, תינתן לכל היותר בעבור שני מקרים של נזילה בשנה, זאת בתנאי
  שלא ניתנה הכרה בגין נזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
- הכרה בנזילה במד מים ראשי/ משותף, תינתן לכל היותר בעבור מקרה אחד של נזילה בשנה זאת בתנאי שלא
  הוכרה נזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
- לידיעתכם, ניתן לקבל הסבר אודות החישוב המבוצע במסגרת הליך הכרה בנזילה בהוראות כללי תאגידי
  מים וביוב (אמות מידה לשירות) תשע"א- 2011 ובכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים
  וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009.

למילוי טופס דיגיטלי  "בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה (מונה ביתי) - לחצו כאן

למילוי טופס דיגיטלי "בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה (מונה כללי) - לחצו כאן