דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

מדיניות האכיפה והגביה

מדיניות האכיפה והגביה

לפי סעיף 110 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכנייה) (תיקון), התשע"ה-2015, להלן מדיניות התאגיד לעניין מיצוי הליכי גבייה מול צרכני התאגיד לפי סוג הצרכן ונסיבותיו.

מידע נוסף