דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

"מי שבע" הנו תאגיד מים וביוב אשר הוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, בכפוף לרישיון הפעלה שניתן לחברה על ידי הממונה על התאגידים ברשות המים.

תאגיד "מי שבע" נוקט במדיניות של שיתוף הציבור בתהליכים מרכזיים וחשיפה מרבית של פעילותו, ובכלל זאת:

  1. אתר האינטרנט כולל מידע שימושי רב, המאפשר לצרכנים לקבל מידע על התאגיד. כל צרכן שסבור שצריך להופיע מידע נוסף, או שהינו חש שהמידע המופיע אינו בהיר וברור, מוזמן לפנות אלינו על מנת שנוכל לשפר את האתר לרווחת המבקרים בו.
  2. באמצעות אפליקציית "!MAST" התאגיד יכול לשלוח הודעות ועדכונים חשובים online לכל הרשומים לאפליקציה, זאת כחלק מהנגשת המידע לציבור באמצעים דיגיטליים מתקדמים.
  3. התאגיד מפרסם מידע הנדרש ע"פ חוק באתר האינטרנט וכן, ישירות לצרכנים, תוך הקפדה על כך שהמידע יוצג בצורה בהירה וברורה.

חוק תאגידי מים וביוב קובע כי תאגיד אשר נמצא בשליטת רשויות מקומיות, כפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו, אשר קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע.

אנו קוראים לציבור צרכנינו להפנות אלינו כל בקשה בנוגע למידע הנראה להם נחוץ, וזאת בכפוף לתקנות חופש המידע. במקרה בו לא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים והפרסום אינו מהווה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי, נשמח לתת למידע פומביות.

חוק חופש המידע ותקנותיו מסדירים תשלום אגרות עבור הגשת בקשה והפקת המידע.

ניתן לבצע את תשלום האגרה באחת מהדרכים הבאות:
1. העברה בנקאית – לקבלת פרטי החשבון יש ליצור קשר עם הממונה על חופש המידע בתאגיד
2. המחאה – לפקודת תאגיד אזורי למים וביוב מי שבע בע"מ, ת.ד 5100, מיקוד 8415002

פירוט נוסף לגבי תעריפי האגרות ניתן למצוא בטופס הבקשה לקבלת מידע - לחץ כאן

את טופס הבקשה לקבלת מידע בצירוף אסמכתא על ביצוע תשלום, יש להעביר לממונה על חופש המידע.

הממונה על חופש המידע בתאגיד: גב' ליבי גרינברג.

ניתן לפנות באחת מהדרכים הבאות:
טלפון: 08-9524516
דוא"ל: libig@mey7.co.il
דואר: רח' ההסתדרות 57, באר שבע

מידע נוסף