דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

ביטחון מים בשעת חירום

ביטחון מים בשעת חירום

היערכות לאספקת מים בשעת משבר/חירום  

הניסיון המצטבר מאירועים בארץ ובעולם, כולל בשנים האחרונות, מצביע על כך שמשברים בתחום המים והביוב צפויים להתרחש בדרך כלל ללא התרעה ועל כן ישנה חשיבות רבה להיערכות המוקדמת.

משברים בתחום המים והביוב עלולים להתרחש כתוצאה מאירועים מלחמתיים או מפעילות גורמי טרור, אולם יתכנו תרחישי משבר כאלה גם בשגרה כתוצאה מאסונות טבע, כמו רעידות אדמה ושיטפונות או לחילופין כתוצאה מתקלות טכניות ו/או טעויות אנוש.

תאגיד 'מי שבע' בשיתוף עם הרשויות באר שבע ואופקים, הגדיר את ההיערכות למצבי חירום בתחום המים וסילוק הביוב כאחד מהיעדים המרכזיים לקידום. כחלק מהיערכות זו, התאגיד גיבש תכנית סדורה למתן מענה למצבים אלה, רכש ציוד והכשיר כוח אדם לטובת הנושא, כל זאת בשיתוף עם הרשויות. התאגיד והרשויות מקיימים באופן שוטף תרגילים לבחינת היערכותם למצבי משבר והתמודדות איתם ולצורך שמירה על כשירות המערכות. באתר זה תוכלו למצוא הגדרות של מצבי היסוד ודרכי הטיפול בהם כמו גם מידע שימושי על פעילויות שיכולת לסייע לכם במצבים אלה

 

מוכנות לשעת חירום - מצבי יסוד

מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע גם בתשתיות המים והביוב.

פגיעה במערכת המים והביוב עלולה להתרחש כתוצאה ממלחמה, פעולת טרור יזומה, אך גם בעיתות רגיעה וללא התרעה מוקדמת כתוצאה מרעידות אדמה, או במקרים של תקלות טכניות במערכת הולכת המים לבתי התושבים בהיקפים שונים.

לשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי יסוד שיסייעו לרשויות ולאוכלוסייה להיערך מבעוד מועד לביצוע ההכנות הנדרשות. הכנות אלה נועדו לצמצם את הנזקים במקרה חירום ולחזור לחיי שגרה מהר ככל האפשר.

תאגיד "מי שבע" והרשויות באר שבע ואופקים פועלים בשיתוף פעולה בכל הנוגע למשק המים לשעת חירום, לאורך כל השנה. אנו מקיימים תרגילים משותפים, פגישות ותיאומים, על מנת להיות ערוכים ככל האפשר לכל תרחיש חירום אפשרי.

מסמך פירוט מצבי היסוד מפרט את אותם מצבי חירום והמשמעויות הנגזרות מהתרחיש, תוך מתן הסבר קצר על התפקוד הנדרש מתאגיד המים והעירייה במקרים אלה. נא קראו את הפירוט, על מנת שאם חלילה יוכרז מצב חירום על ידי המדינה או על ידי רשות המים, תדעו מהן השלכותיו ותכירו את הפעילויות שמבצעים התאגיד והעירייה כדי להמשיך ולספק שירותים לתושבי העיר. בנוסף, בעת חירום ידווחו כלי התקשורת על מיקום תחנות חלוקת מים ברחבי העיר. כמו כן, המידע זמין עבורכם באתר האינטרנט של התאגיד. בשעת חירום יימסר מידע לתושבים גם באמצעות הודעות טלפוניות, ובכל אמצעי אשר יעמוד לרשות התאגיד בהתאם למצב.

פירוט מצבי היסוד והטיפול בהם

מצבי היסוד הוגדרו על סמך תרחישים אפשריים שנקבעו על פי ניסיון העבר. כל מצב יסוד מתייחס לתרחיש מסוים וההשפעות שלו על הפעולות השוטפות.

תפקידו של תאגיד המים במצב חירום נוגע לאספקת המים ברחבי העיר. בנוסף, מפורטות פעילויות שהתאגיד ינקוט בהן, על מנת להמשיך ככל שניתן בשגרת אספקת מים מהצנרת, או לחלופין, באמצעות תחנות חלוקת מים. במקביל לפעילות זו יבצע התאגיד פעולות נוספות לתיקון התשתיות מהר ככל שניתן.

מצב יסוד 3 - שיבושים באספקת המים

יש לזכור כי מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה, ועל כן, במצב של פגיעה במערכת החשמל, צפויים קשיים באספקת המים עקב ירידת לחצים. על פי הנחיות המדינה, במצב זה תוגבל כמות המים לנפש ל-80 ליטר ליממה לכלל הצרכים.

תאגיד "מי שבע" ישלוט על ויסות המים ברחבי העיר, כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים, תהיה מזערית ככל שניתן.

התושבים יצטרכו להיאזר בסבלנות נוכח הפסקות מים לסירוגין שיחולו בבתים, כדי לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם.

צוות התאגיד ינחה את התושבים לנקוט במשמעת מים, הווה אומר, לצמצם השקיית גינות, שטיפת כלי רכב ופעולות הצורכות כמויות מים רבות ואינן חיוניות בעיתות מצוקה.

מצב יסוד 4 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר

במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת. כמו כן, ייתכנו מצבים בהם לא יתאפשר שימוש במי הברז לצורכי שתייה מחשש לזיהומם.

על פי הנחיות המדינה, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה 20 ליטר לנפש ליממה. תאגיד "מי שבע" נערך לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מיכלים נייחים שיפוזרו במתקנים ציבוריים שונים ברחבי העיר על פי תכנון קבוע מראש. בעת חירום יפורסם מיקום תחנות החלוקה שיפתחו בפועל כנגזר מאופי האירוע באמצעי התקשורת, באתר התאגיד, באתר העירייה ובאמצעים נוספים.

התושבים יתבקשו להגיע לתחנה הקרובה אליהם כדי לקבל מים במכלי קיבול, אותם יקבלו בתחנת החלוקה. (רצוי להצטייד במיכלים נוספים מהבית). מאחר שאזור הניתוק אינו ידוע מראש, בוצע תכנון מפורט לפריסת תחנות חלוקת מים בכל חלקי העיר, כדי להתמודד באופן הטוב ביותר עם כל תרחיש. ניתן למצוא באתר מפה של תחנות חלוקת המים פוטנציאליות למצב יסוד זה ברחבי העיר במקרי חירום.

מצב יסוד 5 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר

זהו המצב החמור ביותר מבחינת חירום, ובמסגרתו תידרש חלוקת מים לכל העיר בו זמנית. מצב זה ייתכן עקב פגיעה חמורה בתשתיות או לחילופין, חשש לזיהום מים נרחב.

התאגיד נערך גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לשתייה בלבד. יצוין כי כמות המים נקבעה על ידי המדינה ככמות מינימאלית לנפש. במצב 5 יחולקו לתושבים מים במיכלים בשיטה דומה לזו שפורטה במצב חירום 4, בתחנות חלוקה שייפרסו בכל רחבי העיר. בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תכנית לתגבור העיר במידת הצורך ועל פי החלטת המדינה, בבקבוקי מים מינרלים אשר יחולקו ברשתות השיווק הגדולות. ניתן למצוא באתר מפה של תחנות חלוקת המים פוטנציאליות למצב יסוד זה ברחבי העיר במקרי חירום.

חלוקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים מונה את הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים לאגף הרווחה בעירייה, שמטפלת בהם באופן שוטף כל ימות השנה.

על פי התוכניות של העירייה והתאגיד, יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסייה זו את מנת המים המגיעה לו על ידי מערך מתנדבים ברשויות.

 

קישורים נוספים