דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

אודות אגף ההנדסה

אודות אגף ההנדסה

 

אגף ההנדסה אחראי על אספקת מים סדירה, הולכת שפכים, שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב, איכות מים, איכות שפכים, אספקת מים בשעת חירום, ביטחון מים, טיפול בפחת, צרכנות מים, דמי הקמה ובדיקת תכניות סניטריות.

האגף מספק מענה מלא ומקצועי כל העת לתושבי ב"ש ואופקים בדבר שירותי אספקת מים, באיכות הנדרשת וע"פ הסטנדרטים של רשות המים והתקנות. האגף אחראי במקביל לאיסוף, הולכה וטיפול בשפכים. בנוסף, על מנת לשמור על איכות מים תקינה במהלך כל ימי השנה, מבוצעות דגימות מים ברחבי הערים ב"ש ואופקים וזאת בהתאם לתכנית שנתית המאושרת ע"י משרד הבריאות.

כיום האגף פועל לשדרוג מערכת שליטה ובקרה בכל 9 מתקני שאיבת המים והביוב בב"ש ובאופקים. מערכת זו תאפשר למהנדסי התאגיד אפשרות לשליטה בזמן אמת במתקני המים והביוב וזיהוי תקלות במהירות ובזמן מינימלי.

אגף ההנדסה אחראי על יישום תכניות אב למים ולביוב, שאושרו על ידי כלל הגורמים הרגולטורים והסטטוטוריים, וכן ליישום תכניות שדרוג ופיתוח רב-שנתיות של תשתיות מים וביוב. מתוך תכניות אלה נגזרות תכניות עבודה שנתיות. במסגרת זו, מיום הקמת החברה הושקעו מאות מיליוני שקלים בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים כולל מענה לפיתוח במסגרת הסכמי גג. 

אגף ההנדסה אחראי על החלפות תקופתיות של מדי מים והתקנת מדי מים חדשים בב"ש ובאופקים, וזאת בהתאם לתקנות מדידת מים (מדי מים) התשמ"ח-1988.

אגף ההנדסה מטמיע חידושים טכנולוגיים כגון: צילום קווי ביוב, חיישנים לאיתור סתימות ביוב וגלישות, איתור דלף מים באמצעות שימוש בגז וכלים טכנולוגיים נוספים בתחום תשתיות המים והביוב כדי להבטיח את אמינות וזמינות אספקת המים ושמירה על איכות המים, תוך חיסכון במשאבים.

למידע והנחיות על היתרי בניה, טופס 2 וטופס 4 לחצו כאן 

צוות העובדים

להלן בעלי התפקידים המרכזיים באגף ההנדסה:

  • מנהל אגף הנדסה - מר עוז יחיא
    מהנדס מים ותשתיות ביוב - מר גנאדי קסלמן
  • מנהלת מחלקת רישוי, דמי הקמה ובקרת תיאום הנדסי - גב' ירדנה קלמנוביץ'
  • מנהלת מחלקת פחת וצרכנות מים - גב' אורלי דנילוביץ'

אספקת מי שתייה

אספקת המים לערים ב"ש ואופקים מגיעה מחברת "מקורות". תאגיד "מי שבע" מספק לערים שבתחום אחריותו מי שתייה באיכות גבוהה.  

מתקנים וחיבורי מים
  באר שבע אופקים
מקורות 27 חיבורים לחברת מקורות 2 חיבורים לחברת מקורות
מתקני מים 5 מכוני שאיבת מים
9 בריכות אגירה

1 מכון שאיבת מים
2 בריכות אגירה
1 מגדל מים
מתקני ביוב 2 מכוני שאיבת ביוב 1 מכון שאיבת ביוב
מכון לטיהור שפכים - שדה תימן