דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

מטרות התאגיד

מטרות התאגיד

התאגיד פועל באופן רציף לשיפור רמת השירות ואיכותו לצרכניו, תוך מימוש האסטרטגיה הרב שנתית, שנועדה להוביל את התאגיד לעצמאות כלכלית ולמנף את המשאבים הכלכליים לטובת השקעה בכל תחומי העשייה.

התאגיד יפעל השנה להעצמת איכות ואמינות אספקת המים והשבת הביוב, ולהעלאת רמת השליטה והבקרה על התשתיות העומדות בבסיס אספקת השירותים לצרכן, תוך שימור רמת השירות בממשקים של הצרכן עם התאגיד. כל זאת, תוך הגדלת רמת השליטה והבקרה של הנהלת התאגיד על כל אלה.

מטרה מרכזית:

העצמת רמת איכות ואמינות אספקת המים והשבת הביוב, תוך העלאת רמת השליטה והבקרה על התשתיות הפיזיות העומדות בבסיס אספקתם של שירותים אלה
לרציפות ואמינות אספקת המים ולאיכות מערכות השבת הביוב – השפעה ישירה על איכות החיים של צרכני התאגיד ועל בריאות הציבור. בכוונת התאגיד לפעול נמרצות לשיפור מערכות אספקת המים ולמזעור תקלות במערכות הביוב, תוך ניצול יעיל של המידע הנאסף במוקדי התפעול ובמרכז השליטה והבקרה המתקדם שהוקם בתאגיד במהלך השנה הקודמת.

מטרות נוספות:

העצמת איכות ואמינות ממשקי השירות לצרכן לצד שימור הקשר עם הקהילה
העצמת איכות שירותי הקצה לצרכנים באמצעות הטמעת שירותים טכנולוגיים חדשניים, ושמירה על רמת איכות השירות וזמני המענה במוקדי השירות הפרונטליים, הטלפוניים והמקוונים. לצד אלו נמשיך לפעול לשמירה על הקשר עם הקהילה באמצעות סדרת פעולות ממוקדות בממשקים ישירים ובלתי אמצעיים עם ציבור הצרכנים.

העמקת בקרת האיכות והמשך יישומה של תפיסת האיכות בכל תחומי העשייה
הקפדה על בקרת איכות בכל תהליכי העבודה הינה תנאי הכרחי להשגת מטרות התאגיד. לאחר שקיבל את תו הפלטינה ממכון התקנים הישראלי, יפעל התאגיד לשימור איכות הביצוע בכלל התחומים,בד בבד עם סיום ההיערכות ליישום דרישות תקן האיכות ISO 9001:2015.

בניית התשתיות הפיזיות, הארגוניות והניהוליות לעמידה בהסכמי הגג
כחלק מהסכמי הגג להגדלת היצע הדיור ולהרחבת אוכלוסיית הערים באר שבע ואופקים, ממשיך התאגיד בהיערכותו להיקפי הבנייה הצפויים. התאגיד נערך מראש לטיפול בתחומי אחריותו במימוש הסכמים אלה ולהקמת תשתיות העל והתשתיות הצמודות במסגרת הבנייה המסיבית הצפויה.

שימור רמת פחת המים של התאגיד
שמירה על רמת מינימום של אובדני המים הפיזיים והמנהליים היא אבן יסוד הכרחית לשמירה על הצדק החלוקתי בין הצרכנים, ולמקסום המשאבים הנדרשים לתאגיד לצורך שיקום, שדרוג ופיתוח התשתיות והשגת המטרות בתחום השירות. השנה ימשיך התאגיד ביישום שיטתי ומבוקר של סדרת פעולות מושכלות שתוכננו מראש, לאיתור דלף ומניעתו, מזעור בעיות מדידה, וצמצום המקרים של שימוש שלא כדין במים למינימום.

שמירה על מגמת צמצום הגירעון הרב שנתי המצטבר של התאגיד
התאגיד יפעל למיצוי פוטנציאל ההכנסות והגביה לטובת יצירת המקורות הכספיים הנדרשים לעמידה במחויבותו לשיפור איכות השירות לצרכן תוך שמירה על הקופה הציבורית המיועדת למימוש מחויבות זו.