דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

איכות ותקנים

איכות ותקנים

תחום האיכות הוגדר ע"י הנהלת התאגיד כיעד מרכזי חוצה ארגון אשר ילווה אותנו מידי שנה. הגדרת יעד האיכות כחלק מהאסטרטגיה העסקית של התאגיד מהווה הצהרה, במסגרתה אנו חותרים להטמעת האיכות בכלל התהליכים והפעילויות שמקדם התאגיד.

בשנת 2012 התאגיד אושר והוסמך לקבלת תו תקן בינלאומי לאיכות ומצוינות ISO 9001, ומידי שנה מבוצע אישרור התקן למול מכון התקנים הישראלי.

בשנת 2016 התאגיד הוסמך לשני תקני איכות נוספים:
ת"י 14001 ISO – מערכת לניהול סביבתי.
18001 OHSAS - מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת).
תקנים אלה הובילו לקבלת תעודת "תו הזהב".

בשנת 2017 הוסמך התאגיד לשני תקני איכות נוספים:
ת"י 9301 – ניהול מערכות בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית פנים ארגונית.
ISO 27001 – ניהול אבטחת המידע.

פעילות זו הובילה את התאגיד לקבלת תעודת "תו פלטינה" בשנת 2018, המעידה על התאמת מערכות הניהול של התאגיד לאמות מידה של איכות ברמה גבוהה ע"פ דרישת מכון התקנים הישראלי.

לאחר קבלת "תו הפלטינה", התאגיד נדרש להמשיך ולפעול בהתאם לדרישות מכון התקנים. מידי שנה ייערך מבדק חיצוני ע"י מכון התקנים, טרם חידוש ההסמכה והמשך זכאותנו לתקנים בכל שנה.

בשנת 2018 קיבל התאגיד את תעודת ILO - ארגון העבודה הבינלאומי (International Labour Organization)
(ראשי תיבות: (ILO מטרת הארגון היא לחזק את זכויות העובד, לשפר את תנאי העבודה והמחיה של העובד, תוכניות בסיוע וביוזמת ה- ILO  כוללות מידע בענייני בטיחות וגהות בעבודה.
התעודה ניתנה לתאגיד מטעם המוסד לבטיחות וגהות לשנת 2018.

בשנת 2020 שדרג התאגיד את תקן 18001 OHSAS לתקן 45001 ISO.

 

 להלן תעודות ההסמכה לתקנים: