דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

אגפי התאגיד

אגפי התאגיד

אגף שירות לקוחות

שיפור מתמיד באיכות השירות לצרכן היא אחת ממטרותיו המרכזיות של התאגיד. לפיכך, הגישה העומדת במרכז התפיסה הארגונית הינה כי "הלקוח במרכז".
כאשר האחריות ליישום המדיניות על פי רוח זו היא של אגף שירות הלקוחות האמון על קידום ושיפור מתמיד של תהליכים ובקרות בתחומים הבאים:
שירות לקוחות - העצמת איכות השירות לתושבים באמצעות המשך הטמעת שירותים טכנולוגיים חדשניים ושמירה על רמת זמני ההמתנה ואיכות המענה המקצועי לתושבים במרכזי שירות הלקוחות ובמוקד הטלפוני, כל זאת לצד שיפור תהליכים והעצמת בקרת התהליכים בארגון.
פניות ציבור – השירות לתושב הינו האלמנט המרכזי בעשייה של יחידת פניות הציבור. תפיסה זו, מעמידה את צרכני התאגיד במרכז מתוך הבנת צרכי הלקוח ורצון לספק שירות איכותי תוך הקפדה על שקיפות ומקצועיות. לצד זה מקדמת יחידת פניות הציבור ממשקים בין הצרכן לתאגיד וכן ממשקי עבודה רציפים למול גורמי חוץ ככל ונדרש.
איכות - קידום והטמעת תחום האיכות בתאגיד בכל תחומי הפעילות בהתאם לדרישות כלל התקנים שהובילו את התאגיד לקבלת תעודת "תו פלטינה" המעידה על התאמת מערכות ניהול של התאגיד לאמות מידה של איכות ברמה גבוהה ע"פ דרישת מכון התקנים הישראלי.
דוברות והסברה – ניהול תחום הדוברות ויחסי הציבור, בדגש על העמקת השימוש ברשתות החברתיות ככלי מרכזי לקידום המסרים והמידע החיוני לתושבים.

בעלי תפקידים מרכזיים :

מנהלת האגף: תמר טל
ממונת פניות ציבור: סיון נבו
ממונת הבטחת איכות וחוק חופש המידע : ליבי גרינברג
ראש צוות בקרת שירות ואכיפת הגביה: רוויטל ממן
מזכירת אגף: יפית סנקר

דרכי יצירת קשר :

טלפון:
08-9524411
פקס:
1538-9524411
דוא"ל:
cs@mey7.co.il

אגף כספים

אגף הכספים בתאגיד אמון על ניהול כספי התאגיד באופן תקין ויעיל וכן על בקרה ופיקוח של פעילות מערך השירות והגבייה בידי החברה המתמחה.
בין תפקידיו המרכזיים: הבטחת זמינות המשאבים הכספיים הנדרשים לפעילות התאגיד, תכנון כספי נכון של פעילות התאגיד ומעקב אחר ביצועו, תיאום התחום הכספי של התאגיד מול העירייה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, קיום ותחזוקת מערך הרכש בתאגיד.

בעלי תפקידים מרכזיים :

מנהלת אגף כספים: רו"ח עדי קפל
מנהלת מחלקת רכש, התקשרויות ומכרזים: דפנה עטיה
מזכירת האגף: מורן דוד

דרכי יצירת קשר :

טלפון:
08-9524473
פקס:
1538-9524473
דוא"ל:
cfo@mey7.co.il

אגף הנדסה

אגף ההנדסה בתאגיד אמון על תפעול ותחזוקה שוטפת לצד שדרוג תשתיות קיימות ופיתוח תשתיות חדשות, בשילוב מיטב הידע והעזרים הטכנולוגים הקיימים. זאת לצד יישום מדיניות התאגיד לאספקת מים ולאיכות תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים. 
תפקידיו המרכזיים של האגף הם: אחזקה ותפעול של מערכות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים, שיפור, פיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב, טיפול בתחום פחת המים וצרכנות המים, מתן שירות בתחום היתרים, תכניות בנייה, טופס 4 ואגרות והיטלים.

בעלי תפקידים מרכזיים :

מנהל אגף הנדסה: עוז יחיא
מהנדס מים ותשתיות ביוב : גנאדי קסלמן
מנהלת מחלקת רישוי, דמי הקמה ובקרה תקציבית : ירדנה קלמנוביץ'
מנהלת מחלקת פחת מים וצרכנות: אורלי דנילוביץ'
מזכירת האגף : אוסנת שלי

דרכי יצירת קשר :

טלפון:
08-9524460
פקס:
1538-9524460
דוא"ל:
chief_eng@mey7.co.il

אגף תפעול

אגף התפעול אחראי על אחזקת רשת המים העירונית, מתן מענה למפגעי מים ותיקונם תוך וידוא אודות עמידה בסטנדרטים ובהתאם לאמות המידה לשירות.
אגף התפעול פועל ב-2 מישורים מרכזיים:
תחזוקת שבר - מתן מענה לכלל הפניות אודות מפגעי מים וביוב ברשת העירונית. בתוך כך מתן מענה 24/7, תוך עמידה בSLA ומתן פתרונות מידיים לאי אספקה סדירה של מים לבתי התושבים.
טיפול מנע - התאגיד מכין ומבצע תכנית שנתית לטיפול מניעתי במערכות המים והביוב העירוניות. דבר המתבטא בשטיפה וניקיון של קווי ההולכה ושוחות הביוב, החלפת קווי מים עירוניים כאשר מזוהה עלייה בהיקף הפיצוצים בקווים אלו, שדרוג קווי אסבסט לקווי PEX, הדברה של שוחות ביוב עירוניות על פי תוכנית עבודה שנתית, אפיון וטיוב נתוני המערכת תוך כדי השלמת שוחות חסרות החלפת מגופים תקולים וסידור מערכות המדידה.

בעלי תפקידים מרכזיים :

מ"מ מנהל אגף תפעול: אלמוג דהן
מנהל מחלקת בטחון מים, איכות מים ושפכי תעשייה : יקיר הרוש
מזכירת האגף: מישל גולסט

דרכי יצירת קשר :

טלפון:
08-9524421
פקס:
15389524421
דוא"ל:
coo@mey7.co.il

הנהלה

ההנהלה אחראית על ניהול כללי וכלכלי של התאגיד ע"פ מדיניות הדירקטוריון והעומד בראשו, וזאת בהתאם לנהלי התאגיד, לחוקים ולתקנות החלים עליו ועל תחומי פעילותו.
בין תפקידיה המרכזיים: גיבוש תכניות אסטרטגיות, גיוס משאבים חומריים ואנושיים, הפעלתם והבטחת ניצולם ביעילות וכלכליות, קביעת יעדים לפעילות התאגיד וכן ניהול כוח האדם, השקעה ופיתוח ההון האנושי.

בעלי תפקידים מרכזיים :

מנכ"ל התאגיד: אינג' מריו לובטקין
מנהלת לשכת מנכ"ל, תכנון אסטרטגי, תיאום ובקרה: אודליה פרנס
מנהל הסכמי גג: אבי קוריאל
מנהלת משאבי אנוש: טל ריימונד
מנהל מערכות מידע: גל סביון
ממונה בטיחות וביטחון מבנים: דוד שלוש
מזכירת לשכת מנכ"ל: ורד מונסונגו
מזכירת לשכת מנכ"ל: חן בזק

דרכי יצירת קשר :

טלפון:
08-9524400
פקס:
1538-9524401
דוא"ל:
ceo@mey7.co.il