דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

אגפי התאגיד

אגפי התאגיד

אגף שירות לקוחות

שיפור מתמיד באיכות השירות לצרכן היא אחת ממטרותיו המרכזיות של התאגיד. לפיכך, הגישה העומדת במרכז התפיסה הארגונית הינה כי "הלקוח במרכז".
כאשר האחריות ליישום המדיניות על פי רוח זו היא של אגף שירות הלקוחות האמון על קידום ושיפור מתמיד של תהליכים ובקרות בתחומים הבאים:

שירות לקוחות - העצמת איכות השירות לתושבים באמצעות המשך הטמעת שירותים טכנולוגיים חדשניים ושמירה על רמת זמני ההמתנה ואיכות המענה המקצועי לתושבים במרכזי שירות הלקוחות ובמוקד הטלפוני, כל זאת לצד שיפור תהליכים והעצמת בקרת התהליכים בארגון.

פניות ציבור – השירות לתושב הינו האלמנט המרכזי בעשייה של יחידת פניות הציבור. תפיסה זו, מעמידה את צרכני התאגיד במרכז מתוך הבנת צרכי הלקוח ורצון לספק שירות איכותי תוך הקפדה על שקיפות ומקצועיות. לצד זה מקדמת יחידת פניות הציבור ממשקים בין הצרכן לתאגיד וכן ממשקי עבודה רציפים למול גורמי חוץ ככל ונדרש.

איכות - קידום והטמעת תחום האיכות בתאגיד בכל תחומי הפעילות בהתאם לדרישות כלל התקנים שהובילו את התאגיד לקבלת תעודת "תו פלטינה" המעידה על התאמת מערכות ניהול של התאגיד לאמות מידה של איכות ברמה גבוהה ע"פ דרישת מכון התקנים הישראלי.

דוברות והסברה – ניהול תחום הדוברות ויחסי הציבור, בדגש על העמקת השימוש ברשתות החברתיות ככלי מרכזי לקידום המסרים והמידע החיוני לתושבים.

 

בעלי תפקידים מרכזיים :

מנהלת האגף: תמר טל
ממונת פניות ציבור: סיון נבו
ממונת הבטחת איכות וחוק חופש המידע : שרית רוזנטל
ראש צוות בקרת שירות ואכיפת הגביה: רוויטל ממן
מזכירת אגף: יפית סנקר

דרכי יצירת קשר :

טלפון:
08-9524411
פקס:
1538-9524411
דוא"ל:
cs@mey7.co.il

אגף הנדסה

אגף ההנדסה בתאגיד אמון על תפעול ותחזוקה שוטפת לצד שדרוג תשתיות קיימות ופיתוח תשתיות חדשות, בשילוב מיטב הידע והעזרים הטכנולוגים הקיימים. זאת לצד יישום מדיניות התאגיד לאספקת מים ולאיכות תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים. האגף כולל מחלקת תפעול הפועלת 24/7. 
תפקידיו המרכזיים של האגף הם: אחזקה ותפעול של מערכות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים, שיפור, פיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב, טיפול בתחום פחת המים וצרכנות המים, מתן שירות בתחום היתרים, תכניות בנייה, טופס 4 ואגרות והיטלים.

בעלי תפקידים מרכזיים :

מ"מ מנהל/ת אגף הנדסה: אלמוג דהן (מיקור חוץ)
מהנדס מים ותשתיות ביוב : גנאדי קסלמן
מהנדס בקרת פרויקטים : עמית צדוק
מנהלת מחלקת רישוי, דמי הקמה ובקרה תקציבית : ירדנה קלמנוביץ'
מנהל תפעול : רותם יהודה
מנהלת מחלקת פחת מים וצרכנות: אורלי דנילוביץ'
מנהל מחלקת בטחון מים, איכות מים ושפכי תעשייה : יקיר הרוש
מ"מ מזכירת האגף : אסנת שלי

דרכי יצירת קשר :

טלפון:
08-9524460
פקס:
1538-9524460
דוא"ל:
chief_eng@mey7.co.il

אגף כספים

אגף הכספים בתאגיד אמון על ניהול כספי התאגיד באופן תקין ויעיל וכן על בקרה ופיקוח של פעילות מערך השירות והגבייה בידי החברה המתמחה.
בין תפקידיו המרכזיים: הבטחת זמינות המשאבים הכספיים הנדרשים לפעילות התאגיד, תכנון כספי נכון של פעילות התאגיד ומעקב אחר ביצועו, תיאום התחום הכספי של התאגיד מול העירייה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, קיום ותחזוקת מערך הרכש בתאגיד.

בעלי תפקידים מרכזיים :

מנהלת אגף כספים: רו"ח עדי קפל
אחראית רכש, מכרזים והתקשרויות: דפנה עטיה
מזכירת האגף: סימה סנדרוסי

דרכי יצירת קשר :

טלפון:
08-9524473
פקס:
1538-9524473
דוא"ל:
cfo@mey7.co.il

הנהלה

ההנהלה אחראית על ניהול כללי וכלכלי של התאגיד ע"פ מדיניות הדירקטוריון והעומד בראשו, וזאת בהתאם לנהלי התאגיד, לחוקים ולתקנות החלים עליו ועל תחומי פעילותו.
בין תפקידיה המרכזיים: גיבוש תכניות אסטרטגיות, גיוס משאבים חומריים ואנושיים, הפעלתם והבטחת ניצולם ביעילות וכלכליות, קביעת יעדים לפעילות התאגיד וכן ניהול כוח האדם, השקעה ופיתוח ההון האנושי.

בעלי תפקידים מרכזיים :

מנכ"ל התאגיד: אינג' מריו לובטקין
מנהלת לשכת מנכ"ל: אודליה פרנס
מנהל הסכמי גג: אבי קוריאל
מנהלת משאבי אנוש: טל ריימונד
מנהל מערכות מידע: גל סביון
ממונה בטיחות וביטחון מבנים: דוד שלוש

דרכי יצירת קשר :

טלפון:
08-9524400
פקס:
1538-9524401
דוא"ל:
ceo@mey7.co.il