דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

מכרזים

מכרזים

תאגיד מי שבע מזמין את הציבור להציע הצעות במסגרת המכרזים המצורפים בזאת. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי התאגיד, לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים, הינם הרכוש הבלעדי של התאגיד וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר התאגיד.  

מכרזים לקבלנים ונותני שירות

 • שם המכרז:
  *עודכן המכרז ולוחות הזמנים - מכרז 12/19 -הפעלה ותחזוקה של מכון טיהור השפכים (מט"ש) באר שבע < נוסף מסמך הבהרות >
  מספר מכרז:
  • 12/19
  • תאריך אחרון להגשה:10:00 03/03/2020
  • סטאטוס:image description פתוח
  open

מכרזי כוח אדם ומשרות

לשאלות והבהרות בנושא מכרזי כוח אדם ומשרות
ניתן לפנות למנהלת משאבי אנוש בתאגיד טלפון: 08-9524423

<להלן קישור לטופס שאלון למועמד>

קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל זה בלבד: gius.ms@gmail.com

לשאלות והבהרות בנושא מכרזי קבלנים ונותני שירות
ניתן לפנות לאחראית רכש והתקשרויות בתאגיד:
כתובת: רחוב ההסתדרות 57, באר שבע, מיקוד 8415002, ת"ד 5100
טלפון: 08-9524424
טלפקס: 08-9524421
דוא"ל: dafna@mey7.co.il