דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

סטודנטים מהמכללה להוראה ע"ש קיי ביקרו במתקני תאגיד 'מי שבע'

סטודנטים מהמכללה להוראה ע"ש קיי ביקרו במתקני תאגיד 'מי שבע'

סטודנטים מהמכללה להוראה ע"ש קיי ביקרו במתקני תאגיד 'מי שבע'

נציגי 'מי שבע' ערכו סיור לימודי לסטודנטים במתקני התאגיד, במסגרתו נחשפו לדרכים בהן התאגיד מיישם פתרונות בתחום הקיימות

הערך המוסף של הסיור הלימודי היה בביקור בתחנת השאיבה המערבית ובמתקן לטיהור השפכים במהלכו, הוצג לסטודנטים הליך זרימת שפכי הביוב מבתי הצרכנים- החל מהסינון בתחנת השאיבה המערבית דרך טיהור השפכים במכון הייעודי לכך וכלה בהליך המאפשר את השבת השפכים להשקיה. 

במסגרת לימודיהם נחשפים הסטודנטים לנושאים מרכזיים בתחום הקיימות לרבות יחסי אדם וסביבתו, בעיות זיהום, בזבוז משאבים מתכלים, פגיעה במיני צמחים ובעלי חיים, התחממות גלובלית, תרבות צריכה ועוד. כך, שתחנות שאיבת הביוב משמשות נקודת ציון רלוונטית דרכה ניתן לחשוף את הסטודנטים לסוגיות חשובות בתחום וכן לאתגרים בפניהם ניצבת המערכת הארצית והאזורית. לאורך הסיור, שנוהל על ידי מחלקת התפעול של 'מי שבע'– נידונו סוגיות סביבתיות מהותיות כמו מקורות זיהום אפשריים והתמודדות איתם והפעילויות שמקיים 'מי שבע' לצורכי שמירה על הסביבה.

"הצגת הנושא בתחנות השונות תרמה רבות להבנת אופן הטיפול בשפכים והשבתם לשימוש", סגל הקורס. "חשיפה למתקנים בשטח בליווי ההסברים הרלוונטיים, ממחישה ומבהירה את הידע התיאורטי שנלמד בקורס", הוסיפו.

מנכ"ל 'מי שבע', אינג' מריו לובטקין: "תאגיד 'מי שבע' הציב לעצמו כמטרה בשנה האחרונה וכחלק ממגמה של תהליכי קיימות גלובליים, לקיים שיתופי פעולה בתחום הסביבתי. הביקור לסטודנטים במתקני התאגיד מהותי להבנת תפקידנו בהפחתת טביעת הרגל האקולוגית, תיעול נכון של משאבים ויחסי הגומלין עם הקהילה. אני מקווה שזה תחילתו של שיתוף פעולה בין התאגיד למכללת קיי ועם גופים אקדמאיים נוספים, בהמשך לשיתוף הפעולה המוצלח שהחל עם אוניברסיטת בן גוריון".