דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

תחום המים

תחום המים

בתחום אחריות התאגיד ישנם מכוני מים ובריכות אגירה המספקים מים לתושבי הערים באר שבע ואופקים.
בבאר שבע קיימים 5 מכוני מים (תחנות שאיבה)  ו- 9 בריכות אגירה.
באופקים ישנו מכון מים אחד הכולל 2 בריכות אגירה ומגדל מים.

תקנות מי השתייה

בהתאם ל"תקנות בריאות העם" התשל"ד - 1974, (נוסח משולב - 2001) המפורסם באתר משרד הבריאות ובהתאם לדרישות משרד הבריאות, מבצע התאגיד בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות, דיגום של איכות המים בבאר שבע ובאופקים.

כיום, קיימות 66 נק' דיגום בבאר שבע ועוד 14 נק' דיגום באופקים. התאגיד מבצע כ-1,200 דגימות במהלך השנה.

להלן סוגי הבדיקות: מתכות, טרילומינתים, פלואור ומיקרוביאלי. בנוסף, מבוצעות בדיקות עכירות טעם וריח על בסיס תוכנית שנתית ועל בסיס בקשות ופניות של תושבים. כמו כן, מבוצע חיטוי בכל הנחת קו מים חדש ע"י התאגיד.

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א- 2001, התאגיד מחויב לפרסם אחת לשלושה חודשים (רבעון) דיווח על איכות מי השתייה המסופקים לתושבי באר שבע ואופקים. תוצאות משרד הבריאות מועברות לתאגיד "מי שבע" ומפורסמות באתר התאגיד. בנוסף, אחת לשנה מתפרסם באתר התאגיד דוח שנתי בנושא איכות המים.

בקשה לבדיקת איכות מים מטעם הצרכן

לפי תקנות בריאות העם, רשאי צרכן לבקש מהתאגיד אחת לשנה לבצע בדיקות במערכת אספקת המים בנכס שברשותו, בדיקה הכרוכה בתשלום.

ככל שברצונכם לבצע בדיקת איכות מים בנכס, הנכם מתבקשים לפנות לתאגיד בכתב.

למידע נוסף ניתן לפנות לאתר משרד הבריאות.

דו"חות