דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

מטרות התאגיד

מטרות התאגיד לשנת 2017

תאגיד "מי שבע" פותח את שנת 2017 בתום שנה של עבודה במבנה הארגוני התלת-אגפי החדש. המבנה הארגוני החדש מותאם למימושה של האסטרטגיה הרב שנתית, שנועדה להוביל את התאגיד לעצמאות כלכלית, ולמנף את המשאבים הכלכליים שייווצרו לטובת שיפור השירות לצרכן בכל תחומי העשייה. בשנה האחרונה הצלחנו להקטין במידה ניכרת את פחת המים ולהביא לגידול ברווחיות התאגיד, וסיימנו את הטמעת התשתיות הפיזיות, הארגוניות והניהוליות להפעלת המבנה הארגוני החדש. השנה יפעל התאגיד להגברת איכות ואמינות אספקת המים והשבת הביוב, ולהעצמת רמת השליטה והבקרה על התשתיות העומדות בבסיס אספקת השירותים לצרכן, תוך שיפור ממשקי השירות של הצרכן עם התאגיד.

מטרה מרכזית:

שיפור איכות ואמינות אספקת המים והשבת הביוב, אגב העצמת רמת השליטה והבקרה על התשתיות הפיזיות העומדות בבסיס אספקתם של שירותים אלה

לרציפות ולאמינות אספקת המים ולאיכות מערכות האיסוף, ההולכה והטיפול בשפכים השפעה ישירה על איכות החיים של צרכני התאגיד ועל בריאות הציבור. בכוונת התאגיד להביא בשנה זו לאישור הרשויות המוסמכות תכנית אב למים ולביוב. כמו כן, תתבצענה פעולות נמרצות לשיפור מערכות אספקת המים, ולמזעור תקלות במערכות הביוב. בנוסף לכך יוקם חדר שליטה ובקרה מתקדם ומשוכלל אשר יפעל עשרים וארבע שעות, שבעה ימים בשבוע, לשליטה ולבקרה מלאים על תשתיות אספקת שירותים אלה.

מטרות נוספות:

1. שיפור איכות ואמינות ממשקי השירות לצרכן לצד העמקת הקשרים עם הקהילה

שיפור איכות שירותי הקצה לצרכנים, לרבות הטמעת שירותים טכנולוגיים, והמשך צמצום זמני ההמתנה ואיכות המענה במוקדי השירות הפרונטאליים, הטלפוניים והמקוונים, יובילו להגברת רמת שביעות הרצון של ציבור הצרכנים. לצד אלו נפעל לחיזוק הקשר עם הקהילה באמצעות סדרת פעולות ממוקדות בממשקים ישירים ובלתי אמצעיים עם ציבור הצרכנים בדגש על ילדים, נוער ומוסדות מחקר אקדמיים.

2. העמקת בקרת האיכות והטמעת תפיסת האיכות בכל תחומי העשייה

קיומה של בקרת איכות קפדנית בכל שלבי התהליך הוא תנאי הכרחי להשגת מטרות השירות. לאחר שקיבל את תו הזהב יפעל התאגיד במהלך השנה הנוכחית להשגת תקני איכות נוספים בדרך לקבלת תו הפלטינום, בד בבד עם סיום ההיערכות לדרישות תקן האיכות המחמיר ISO 9001:2015. יישום התקנים יוביל לשיפור איכות ואמינות השירות לצרכן.

3. צמצום פחת המים של התאגיד

צמצום אובדני המים הפיזיים והמנהליים הוא אבן יסוד הכרחית למקסום המשאבים הנדרשים לתאגיד לצורך שיקום, שדרוג ופיתוח התשתיות והשגת מטרות השירות. השנה ימשיך התאגיד ביישומה השיטתי והמבוקר של סדרת פעולות מושכלות שתוכננו מראש, לאיתור דלף ומניעתו, מזעור בעיות מדידה, וצמצום למינימום מקרים של תת צריכה ושימוש שלא כדין במים .

4. יצירת התשתיות הפיזיות, הארגוניות והניהוליות לעמידה בהסכמי הגג

כחלק מהסכמי הגג להגדלת היצע הדיור ולהרחבת אוכלוסיית הערים באר שבע ואופקים, נערך התאגיד להיקפי הבנייה הצפויים. בכוונת התאגיד להיערך מראש לטיפול בחלקו במימוש הסכמים אלה ולהקמה של תשתיות העל והתשתיות הצמודות בהיקף עצום, במסגרת הבנייה המסיבית הצפויה.

5. צמצום הגירעון המצטבר של התאגיד לצד מיצוי פוטנציאל הגבייה

גם השנה ימשיך התאגיד בסדרת פעולות למימוש המקורות הכספיים הנדרשים לעמידה במחויבותו לשיפור איכות השירות לצרכן ולשמירה על הקופה הציבורית המיועדת למימוש מחויבויות זו. זאת למען שיפור איכות ואמינות אספקת שירותי המים והביוב שכן, לרציפות ולאמינות אספקת המים ולאיכות מערכות האיסוף, ההולכה והטיפול בשפכים השפעה ישירה על איכות החיים של צרכני התאגיד ועל בריאות הציבור.