דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

מטרות התאגיד

מטרות התאגיד לשנת 2018

תאגיד מי שבע ימשיך גם בשנת 2018 בחתירה להשגת המטרות והיעדים שהוגדרו תוך המשך מגמת השיפור והייעול בכלל התחומים בדגש על תשתיות המים והביוב ברחבי הערים באר שבע ואופקים, במטרה לספק לתושבינו שירותי מים וביוב איכותיים. 

התאגיד פועל ברציפות לשיפור רמת השירות ואיכותו לצרכנים, תוך מימוש האסטרטגיה הרב שנתית, שנועדה להוביל את התאגיד לעצמאות כלכלית, ולמנף את המשאבים הכלכליים הנוצרים לטובת השקעה בכל תחומי העשייה. בשנתיים האחרונות צמצמנו במידה ניכרת וחסרת תקדים את פחת המים, הגדלנו את רווחיות התאגיד, צמצמנו את הגירעון הרב שנתי ושיפרנו מאוד את רמת השירותים לתושבים ואת איכותם.

השנה נפעל להמשך העצמת איכות אספקת המים והשבת הביוב ואמינותם, ולהגדלת רמת השליטה והבקרה על התשתיות העומדות בבסיס אספקת השירותים לצרכן, תוך שימור רמת ממשקי השירות של הצרכן עם התאגיד, ותוך הגדלת רמות השליטה והבקרה של הנהלת התאגיד על כל אלה. 

מטרה מרכזית:

שימור והעצמת רמת איכות אספקת המים והשבת הביוב ואמינותם, אגב הגדלת רמת השליטה והבקרה על התשתיות הפיזיות העומדות בבסיס אספקתם של שירותים אלה.
לרציפות אספקת המים ולאמינותה ולאיכות מערכות השבת הביוב – השפעה ישירה על איכות החיים של צרכני התאגיד ועל בריאות הציבור. בכוונת התאגיד לפעול נמרצות לשיפור מערכת אספקת המים, איסוף וטיפול בשפכים ולמזעור תקלות במערכות אלה. בנוסף לכך יוקם חדר שליטה ובקרה מודרני ומשוכלל שיפעל עשרים וארבע שעות, שבעה ימים בשבוע, לשליטה ולבקרה מלאות על תשתיות אספקת שירותים אלה.

מטרות נוספות:

הובלה באיכות ממשקי השירות לצרכן ובאמינותם לצד שימור הקשרים עם הקהילה 
העצמת איכות שירותי הקצה לצרכנים באמצעות המשך הטמעת שירותים טכנולוגיים חדשניים, ושמירה על רמת זמני ההמתנה ואיכות המענה במוקדי השירות הפרונטליים, הטלפוניים והמקוונים. כל אלה יובילו לשיפור מתמיד ברמת שביעות הרצון של ציבור הצרכנים. לצד אלו נמשיך לפעול לשמירה על הקשר עם הקהילה באמצעות סדרת פעולות ממוקדות בממשקים ישירים ובלתי אמצעיים עם ציבור הצרכנים.

יצירת התשתיות הפיזיות, הארגוניות והניהוליות לעמידה בהסכמי הגג. 
כחלק מהסכמי הגג להגדלת היצע הדיור ולהרחבת אוכלוסיית הערים באר שבע ואופקים, ממשיך התאגיד בהיערכותו להיקפי הבנייה הצפויים. התאגיד מבצע היערכות מראש לטיפול בחלקו במימוש הסכמים אלה ולהקמת תשתיות-העל והתשתיות הצמודות בהיקף עצום, במסגרת הבנייה המסיבית הצפויה.

העמקת בקרת האיכות והמשך יישומה של תפיסת האיכות בכל תחומי העשייה 
קיומה של בקרת איכות קפדנית בכל שלבי התהליך הוא תנאי הכרחי להשגת מטרות השירות. לאחר שקיבל את תו הפלטינה, יפעל התאגיד לשימור איכות הביצוע בכלל התחומים, בד בבד עם סיום ההיערכות לדרישות תקן האיכות המחמיר ISO 9001:2015. יישום התקנים יוביל להגדלת איכות השירות לצרכן ואמינותו.

שימור רמת פחת המים של התאגיד 
בתום שנתיים של עבודה מאומצת הגיע התאגיד לרמת פחת המים הנמוכה בתולדותיו ובתולדות כל אחד מהיישובים המרכיבים אותו, מיום היווסדם. שמירה על רמת מינימום של אובדני המים הפיזיים והמנהליים היא אבן יסוד הכרחית לשמירה על הצדק החלוקתי בין הצרכנים, ולמקסום המשאבים הנדרשים לתאגיד לצורך שיקום, שדרוג ופיתוח התשתיות והשגת מטרות השירות. השנה ימשיך התאגיד ביישום שיטתי ומבוקר של סדרת פעולות מושכלות שתוכננו מראש, לאיתור דלף ומניעתו, מזעור בעיות מדידה, וצמצום המקרים של שימוש שלא כדין במים למינימום.

שמירה על מגמת צמצום הגירעון הרב שנתי המצטבר של התאגיד
בתום שלוש שנים של צמצום הגירעון הרב שנתי המצטבר, ימשיך התאגיד, גם השנה, בסדרת פעולות למימוש פוטנציאל המקורות הכספיים הנדרשים לעמידה במחויבותו לשיפור איכות השירות לצרכן ולשמירה על הקופה הציבורית המיועדת למימוש מחויבויות זו.