דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

אגפי התאגיד

אגפי התאגיד

הנהלה

ההנהלה אחראית על ניהול כללי וכלכלי של התאגיד ע"פ מדיניות הדירקטוריון והעומד בראשו, וזאת בהתאם לנהלי התאגיד, לחוקים ולתקנות החלים עליו ועל תחומי פעילותו.
בין תפקידיה המרכזיים: גיבוש תכניות אסטרטגיות, גיוס משאבים חומריים ואנושיים, הפעלתם והבטחת ניצולם ביעילות וכלכליות, קביעת יעדים לפעילות התאגיד וכן ניהול כוח האדם, השקעה ופיתוח ההון האנושי.

בעלי תפקידים מרכזיים באגף:

מנכ"ל התאגיד: אינג' מריו לובטקין
מנהלת לשכת מנכ"ל: אודליה פרנס
מנהלת משאבי אנוש: טל ריימונד

דרכי יצירת קשר עם האגף:

טל/פקס:
08-9524401
דוא"ל:
ceo@mey7.co.il

אגף הנדסה

אגף ההנדסה בתאגיד אמון על תפעול ותחזוקה שוטפת לצד שדרוג תשתיות קיימות ופיתוח תשתיות חדשות, בשילוב מיטב הידע והעזרים הטכנולוגים הקיימים. זאת לצד יישום מדיניות התאגיד לאספקת מים ולאיכות תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים. האגף כולל מחלקת תפעול הפועלת 24/7. 
תפקידיו המרכזיים של האגף הם: אחזקה ותפעול של מערכות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים, שיפור, פיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב, טיפול בתחום פחת המים וצרכנות המים, מתן שירות בתחום היתרים, תכניות בנייה, טופס 4 ואגרות והיטלים.

בעלי תפקידים מרכזיים באגף:

מנהל אגף הנדסה: כרגע התפקיד לא מאויש
מהנדס מים ותשתיות ביוב : גנאדי קסלמן
מנהל תפעול : רותם יהודה
מזכירת האגף: הדר חגג'

דרכי יצירת קשר עם האגף:

טל/פקס:
08-9524460
דוא"ל:
chief_eng@mey7.co.il

אגף שירות לקוחות

בין תפקידיו המרכזיים: פיתוח ושימור קשרי עבודה ושיתוף פעולה בין התאגיד לגורמים ציבוריים ופרטיים, המהווים שותפים לפיתוח פעילות התאגיד בכלל ולפעילות בקהילה בפרט, שיפור תהליכים והעצמת בקרת התהליכים בארגון, בדגש על תחום שירות הלקוחות בכלל הערוצים ופניות הציבור, אחריות על תחומי בטיחות וביטחון מים וכן, קידום והטמעת תחום האיכות בתאגיד, לרבות בנייה וקיום מערך נהלים מובנה לכל תחומי פעילות התאגיד, בהתאם לדרישות תקן ISO 9001:2008.

בעלי תפקידים מרכזיים באגף:

מנהלת האגף: תמר טל
ממונת פניות ציבור: סיון נבו
ממונת הבטחת איכות : שרית רוזנטל
ממונה בטיחות וביטחון מבנים: דוד שלוש
אחראית בקרה והעצמת השירות: דורית דהן
מזכירת אגף: יפית סנקר

דרכי יצירת קשר עם האגף:

טל/פקס:
08-9524411
דוא"ל:
cs@mey7.co.il

אגף כספים

אגף הכספים בתאגיד אמון על ניהול כספי התאגיד באופן תקין ויעיל וכן על בקרה ופיקוח של פעילות מערך השירות והגבייה בידי החברה המתמחה.
בין תפקידיו המרכזיים: הבטחת זמינות המשאבים הכספיים הנדרשים לפעילות התאגיד, תכנון כספי נכון של פעילות התאגיד ומעקב אחר ביצועו, תיאום התחום הכספי של התאגיד מול העירייה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, קיום ותחזוקת מערך הרכש בתאגיד.

בעלי תפקידים מרכזיים באגף:

מנהל אגף הכספים: רמי אומיד
מנהלת חשבונות ראשית: ירדנה קלמנוביץ'
אחראי בקרת אכיפה וגביה: שאולי הייבלום
אחראית רכש והתקשרויות: דפנה עטיה
מזכירת האגף: סימה סנדרוסי

דרכי יצירת קשר עם האגף:

טל/פקס:
08-9524473
דוא"ל:
cfo@mey7.co.il

מנהל הסכמי גג

מנהלת הסכמי הגג אמונה על ניהול, פיקוח ותיאום כלל הפעולות המנהליות והנדסיות הנדרשות לצורך הקמת תשתיות על וצמודות לשכונות החדשות אשר יוקמו במסגרת הסכמי הגג. (רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ומשרד הבינוי חותמים עם הרשויות המקומיות על הסכמי גג, במסגרת ההסכם יואץ קצב שיווק הדירות).

כתובת משרדי מנהלת הסכמי הגג בבאר שבע : שדרות רגר 57.

בעלי תפקידים מרכזיים באגף:

מנהל הסכמי גג: אבי קוריאל
עוזרת מנהל: חנית חוגג

דרכי יצירת קשר עם האגף:

טל/פקס:
08-9524422
דוא"ל:
avi@mey7.co.il